“Człowiek jest jak morze: ma swoje przypływy i odpływy”

cytatem z dzieła naszego ambasadora polskości pod tytułem “Bez dogmatu” otwieram cykl publikacji. Uchwałą Senatu RP w tym roku szczególnie popularyzujemy wiedzę o Henryku Sienkiewiczu i jego twórczości. Odkryjmy Sienkiewicza na nowo!