BRAKI W DOKUMENTACJI

Zapraszam wszystkich uczestników mobilności do sali 103 INTERNAT w czwartek 08 marca i piątek 09 marca 2018 roku, po spotkaniu rekolekcyjnym, celem uzupełnienia braków w dokumentacji (umowy, porozumienia, dokument ECVET, zobowiązanie do zapewnienia mobilności,...

Ramowy plan pobytu dla mechaników i nawigatorów

Już za miesiąc, czyli 07 kwietnia 2018 roku grupa 40 uczniów klas technik mechanik okrętowy i nawigator morski weźmie udział w pierwszej mobilności, czyli odbędzie 2-tygodniowe staże w Portugalii. Poniżej jeszcze raz krótka informacja na temat Campusu – miejsca...

Uczestnicy projektu zakończyli etap przygotowawczy

Po cyklu szkoleń 40 osobowa grupa mechaników i nawigatorów zakończyła etap przygotowań do wyjazdu na staże w Portugalii. Gotowi do wyjazdu z niecierpliwością czekamy na dzień wyjazdu, w sobotni wczesny poranek 07 kwietnia 2018 roku. 24 lutego odbyły się ostatnie...

Wyjątkowa lekcja języka angielskiego w Morskiej

Wyjątkowa lekcja języka angielskiego w Morskiej W związku z realizacją projektu „Kultura brytyjska dawniej i dziś. Doskonalenie zawodowe nauczyciela języka angielskiego Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu”, zwanego dalej projektem w ramach Programu Operacyjnego...