Biblioteka

Rok szkolny 2017/2018

W nowym roku szkolnym do bibliotekarek ZSM dołączyła p. Anna Raszewska. Priorytetem są dla nas działania związane z zakupem książek z funduszy NPRCz oraz zwiększanie grona czytelników biblioteki szkolnej. Wspólnie przeprowadziłyśmy następujące działania:

 1. Opracowałyśmy, przeprowadziłyśmy i analizowałyśmy wyniki ankiet czytelniczych dla rodziców (w trakcie zebrań z rodzicami) oraz losowo wybranych uczniów wszystkich klas. Dziękujemy za pomoc opiekunowi Samorządu Uczniowskiego – p. Joannie Marchalewskiej.

 

2. Przekazałyśmy książki dla Klubu Scrabble, które będą nagrodami dla zawodników.

3. Dwukrotnie (wrzesień, październik) spotkałyśmy się z bibliotekarkami Filii Warszów i Przytór Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu. Szczegóły spotkania opublikowałyśmy w newsach.

 

 

4. Opracowałyśmy projekt edukacyjny pt. “Wychowanie przez czytanie”, który będziemy realizowały we wszystkich klasach ZSM. Sprawozdania z projektu będą umieszczane na bieżąco na stronie szkoły.

5. Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej przygotowałyśmy kartki-koniczynki, na których uczniowie mogą dołączyć się do życzeń dla wszystkich pracowników oświaty z okazji ich święta. Koniczynki z życzeniami lub podziękowaniami będą elementem wystroju stołów na uroczystym spotkaniu 17 października.

6. Przygotowałyśmy bibliotekę na spotkanie Zespołów Humanistycznego i Matematyczno-Przyrodniczego. Sprawozdania ze spotkań są na stronie Zespołu Humanistycznego i w newsach dotyczących NPRCz.

7. W ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną ZCDN uzupełniamy zbiory czytelni o bieżące numery “Refleksji” a w pokoju nauczycielskim udostępniamy wykazy nowości z Biblioteki Pedagogicznej.

 

Rok szkolny 2016/2017

W bieżącym roku szkolnym pamiętamy o literaturze Josepha Conrada – 3 grudnia 2017 r. przypada jubileusz 160-lecia urodzin tego klasyka literatury i jednego z najbardziej znanych na świecie twórców związanych z polską kulturą. zawiera uniwersalne wartości moralne i etyczne. Oczekuję też na dezyderaty czytelników ZSM, by wzbogacić księgozbiór naszej wypożyczalni. Poza tym kontynuujemy współpracę z Filiami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu.

Osoby zainteresowane problematyką filozoficzną i etyczną zapraszam do zapoznania się z gablotą koło biblioteki popularyzującą tę tematykę.

Wszystkim uczniom uczestniczącym w słodkich &rzejkach oraz zagadkowych Mikołajkach dziękujemy 🙂 także w imieniu bibliotekarek z Filii Przytór i Warszów MBP.

Łańcuch choinkowych, który stworzono w świątecznej akcji łańcuchowej, jest ozdobą wypożyczalni 🙂

Rok szkolny 2015/2016

W tym roku szkolnym szczególną uwagę kierujemy na twórczość Henryka Sienkiewicza. Proponuję zapoznać się z kilkoma jego cytatami. Poza tym postaram się, by w zbiorach biblioteki znalazły się nowości literatury popularnej wybrane przez Was “Książki naszych marzeń” oraz podręczniki zawodowe do przedmiotów z kierunków objętych konwencję STCW.

W czerwcu 2016 szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji czytelniczej “Jak nie czytam, jak czytam” oraz rozwijała czytelnictwo w roku szkolnym 2015/2016. W akcji wzięli uczniowie ZSM wraz z opiekunami: Anną Kierpiec,  Elżbietą Kowalczyk, Adamem Sondlem, Barbarą Suder.  Rada Rodziców ufundowała 5 biletów do kina, które losowano wśród autorów prac na temat czytania i ulubionych bohaterów książek.

Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego dwoje uczniów z klasy 1 TL Sara oraz z klasy 3TI Przemek otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSM. Doceniono ich aktywne i twórcze zaangażowanie w akcje propagujące czytelnictwo.

Rok szkolny 2014/2015

Uczeń Tygodnia

 • swoimi pomysłami dzielili się z nami: uczennice z klasy 3 TL oraz uczennice i uczniowie z klasy 3 TI
 • wszystkim uczniom klas czwartych, którzy pamiętali o zwrocie wypożyczonych książek do biblioteki dziękuję 🙂
 • za umiejętność dyskutowania i prezentowania własnych poglądów oraz chęć dzielenia się wiedzą dziękuję uczennicom z klasy 3 TL i uczennicom i uczniom z kl. 4 TI a także uczniom z klasy 2 TM 🙂 dzięki którym dowiedziałam się, że poczucie humoru jest zróżnicowane geograficznie.
 • podziękowania za współpracę dla uczniów klas 4TI i 4TL
 • samokształcenie przez grę w szachy uskuteczniają niektórzy uczniowie z klas 2TN i 3TM
 • czytelnik ten pamiętał i zapłacił za zagubioną lekturę  – Edwin z kl. 2 TM
 • grudzień upłynął pod znakiem udziału w konkursie MEN pt. “Książki naszych marzeń”. Michał i Szymon z kl. 2 TN przygotowali z tej okazji krótki film, który grał o 50 książek:

  Tym razem laureatami nie zostaliśmy, ale mam nadzieję, że film podobał się tym, którzy oglądali i trzymali kciuki 🙂 Dziękujemy!
 • zaproponowały spacer przez Międzyzdroje do siedziby Nadleśnictwa  – Daria i Aleksandra z 1TI
 • nie poprzestał na diagnozie, tylko sobie znanym sposobem przywrócił kompa do biosa 🙂  – Adam z kl. 3TI
 • po raz kolejny właściwie zdiagnozował awarię komputera i dzięki temu będzie więcej zł na lektury – Michał z 4TI
 • ustalił 4 z 5 elementów kodu w pierwszej próbie :-), w grze logicznej – Wojtek z kl. 4TI
 • za umiejętność koncentracji i skupienie przez 3 kwadranse lub na przerwach o koleżeńskości nie wspomnę  – Maciej z kl. 1TN
 • od początku śledzi losy sympatycznej i utalentowanej Violetty i jej przyjaciół w rytmie latynoskiej muzyki. Wrażliwa na artystyczne walory serialu – Agnieszka z kl. 2TL 🙂
 • rozwiązanie zagadki logicznej to dla niego pestka – Adrian z kl. 4TL
 • spędzanie czasu wolnego od nauki w szkole z książką i pogodę ducha  – Oskar z kl. 1TL
 • chęć i umiejętność uczenia się w zespole – Tomek, Patryk z kl. 4TI
 • ujmujący sposób bycia cechujący się otwartością, życzliwością i kulturą słowa oraz zainteresowania artystyczne, którymi potrafi się dzielić z innymi – to Michał z kl. 2 TN
 • możemy uczyć się od niego kultury osobistej, jego obecność to więcej słońca w bibliotece, a poza tym ciekawie zinterpretował słowa: “POPRZEZ TRUDY DO ZWYCIĘSTW. PRZEZ CIERNIE DO GWIAZD” – Przemysław z kl. 2 Ti

Rok szkolny 2013/2014

 • profesjonalnie skomplementował kask motocyklowy, umiejętnie skierował zapytania do bibliotekarza o książki potrzebne do napisana pracy semestralnej po czym dokonał analizy i selekcji książek – Wojtek z kl. 1 TM
 • pomógł koledze w nauce trudnego przedmiotu i potrafi zainteresować swoim hobby – Szymon z kl. 1TN

GRATULACJE  🙂