hello world!

BRAKI W DOKUMENTACJI

Zapraszam wszystkich uczestników mobilności do sali 103 INTERNAT w czwartek 08 marca i piątek 09 marca 2018 roku, po spotkaniu rekolekcyjnym, celem uzupełnienia braków w dokumentacji (umowy, porozumienia, dokument ECVET, zobowiązanie do zapewnienia mobilności, oświadczenia, informacja o stanie zdrowia ucznia) oraz podania rozmiaru koszulki.
Prosi się o pilne uzupełnienie dokumentacji!!!!
Poniżej lista z inicjałami i wskazanymi brakami:
Karta kwalifikacyjna – informacja o stanie zdrowia wypełniona podpisana przez rodzica punkt: II, III, IX, pielęgniarka punkt IV

klasa 2 TM – pierwsza litera jest nazwiskiem, druga imieniem
MJ – oświadczenie uczestnika projektu – brak podpisów, brak informacji o stanie zdrowia -szczepienia
KD – informacja o stanie zdrowia, podejść celem uzupełnienia podpisów przez rodzica
GP - podejść celem uzupełnienia podpisów przez rodzica, oświadczenie uczestnika projektu bez daty podpisane przez uczestnika i rodzica
MJ – brak informacji o stanie zdrowia, brak regulaminu praktyk podpisanego przez ucznia i rodzica
TK – brak podpisu rodzica na porozumieniu, brak oświadczenia uczestnika projektu – 2 sztuki podpisane bez daty przez ucznia i rodzica
GA – brak podpisów na 3 porozumieniach (rodzic oraz uczeń), brak oświadczeń uczestnika projektu – 2 egzemplarze podpisane bez daty przez ucznia i rodzica
CzJ – jeden egzemplarz oświadzcenia podpisany przez rodzica i dziecko bez daty
Klasa 1TM
GN – brak podpisów rodzica i ucznia na zobowiązaniu do zapewnienia jakości mobilności, brak szczepień na karcie informacja o stanie zdrowia oraz brak podpisu rodzica, oświadczenie uczestnika projektu jeden egzemplarz – donieść jeszcze jeden podpisany przez ucznia i rodzica bez daty
MJ – zobowiązanie i porozumienie – brak podpisu rodzica i ucznia, karta zdrowia – brak podpisu rodzica,

klasa 1TN
LD – brak podpisów ucznia i rodzica na ECVET, porozumieniu, zobowiązaniu, brak karty informacja o stanie zdrowia
LK – brak podpisów rodzica i ucznia na porozumieniach i zobowiązaniach, ECVET, brak karty o stanie zdrowia, oświadczennie uczestnika projektu – 2 egzemplarze podpisane bez daty przez ucznia i rodzica
AŁ – informacja o stanie zdrowia – brak podpisu rodzica p9

klasa 2TN
AN – karta zdrowia – brak wpisanych szczepień podbitych przez osobę upoważnioną, jeszcze jednej egzemplarz oświadczenia podpisany przez ucznia i rodzica bez daty, porozumienie i zobowiązanie - brak podpisu rodzica
NM – karta kwalifikacyjna – brak podpisu rodzica, oswiadczenie uczestnika – jeszcze jeden egzemplarz podpisany bez daty przez ucznia i rodzica
RM - karta kwalifikacyjna – brak podpisu rodzica, oswiadczenie uczestnika – jeszcze jeden egzemplarz podpisany bez daty przez ucznia i rodzica
MM - karta kwalifikacyjna – brak podpisu rodzica, oswiadczenie uczestnika – jeszcze jeden egzemplarz podpisany bez daty przez ucznia i rodzica

klasa 4TN
MD – karta kwalifikacyjna, formularz rekrutacyjny podpisany przez rodzica z datą wypełniania formularza: 06.10.2017,
WP - karta kwalifikacyjna
FA - karta kwalifikacyjna, ECVET brak podpisów
KK – karta kwalifikacyjna
GA - karta kwalifikacyjna
KPatryk - karta kwalifikacyjna – brak, ormularz rekrutacyjny podpisany przez rodzica z datą wypełniania formularza: 06.10.2017
KP - karta kwalifikacyjna – brak
SM - karta kwalifikacyjna – brak, zgoda rodzica na wyjazd, zgoda na udział w wycieczce, regulamin praktyki

klasa 4TM
CzM – brak podpisów: ECVET, porozumienie, zgoda rodzica, karta kwalifikacyjna – brak
CD - brak podpisów: ECVET, porozumienie, zgoda rodzica – telefon rodzica, karta kwalifikacyjna – brak
ChJ - brak podpisów: ECVET, porozumienie, zgoda rodzica – telefon rodzica, karta kwalifikacyjna – niewypełniona przez pielęgniarkę i brak podpisu rodzica
MG - karta kwalifikacyjna – niewypełniona przez pielęgniarkę i brak podpisu rodzica, zgoda rodzica na udział w wycieczce, formularz zgłoszeniowy – zgoda rodzica
MP – karta kwalifikacyjna – brak podpisu rodzica, oświadczenie – jeszcze jeden egzeplarz podpisany bez daty, formularz zgłoszeniowy – zgoda rodzica
KK - formularz zgłoszeniowy – zgoda rodzica, oswiadzcenie – brak podpisów, karta kwalifikacyjna brak szczepień

Proszę podejść do internatu celem uzupełnienia podpisów

Rekrutacja

Nie zwlekaj! Zdobądź dobry zawód! 
REKRUTACJA

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00
email: sekretariat@zsm.edu.pl


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
email: internat@zsm.edu.pl
internat.zsm.edu.pl
  • FB
  • Twitter
  • YouTube
  • BIP

Partnerzy

Computart.pl