Zapraszam wszystkich uczestników mobilności do sali 103 INTERNAT w czwartek 08 marca i piątek 09 marca 2018 roku, po spotkaniu rekolekcyjnym, celem uzupełnienia braków w dokumentacji (umowy, porozumienia, dokument ECVET, zobowiązanie do zapewnienia mobilności, oświadczenia, informacja o stanie zdrowia ucznia) oraz podania rozmiaru koszulki.
Prosi się o pilne uzupełnienie dokumentacji!!!!
Poniżej lista z inicjałami i wskazanymi brakami:
Karta kwalifikacyjna – informacja o stanie zdrowia wypełniona podpisana przez rodzica punkt: II, III, IX, pielęgniarka punkt IV

klasa 2 TM – pierwsza litera jest nazwiskiem, druga imieniem
MJ – oświadczenie uczestnika projektu – brak podpisów, brak informacji o stanie zdrowia -szczepienia
KD – informacja o stanie zdrowia, podejść celem uzupełnienia podpisów przez rodzica
GP – podejść celem uzupełnienia podpisów przez rodzica, oświadczenie uczestnika projektu bez daty podpisane przez uczestnika i rodzica
MJ – brak informacji o stanie zdrowia, brak regulaminu praktyk podpisanego przez ucznia i rodzica
TK – brak podpisu rodzica na porozumieniu, brak oświadczenia uczestnika projektu – 2 sztuki podpisane bez daty przez ucznia i rodzica
GA – brak podpisów na 3 porozumieniach (rodzic oraz uczeń), brak oświadczeń uczestnika projektu – 2 egzemplarze podpisane bez daty przez ucznia i rodzica
CzJ – jeden egzemplarz oświadzcenia podpisany przez rodzica i dziecko bez daty
Klasa 1TM
GN – brak podpisów rodzica i ucznia na zobowiązaniu do zapewnienia jakości mobilności, brak szczepień na karcie informacja o stanie zdrowia oraz brak podpisu rodzica, oświadczenie uczestnika projektu jeden egzemplarz – donieść jeszcze jeden podpisany przez ucznia i rodzica bez daty
MJ – zobowiązanie i porozumienie – brak podpisu rodzica i ucznia, karta zdrowia – brak podpisu rodzica,

klasa 1TN
LD – brak podpisów ucznia i rodzica na ECVET, porozumieniu, zobowiązaniu, brak karty informacja o stanie zdrowia
LK – brak podpisów rodzica i ucznia na porozumieniach i zobowiązaniach, ECVET, brak karty o stanie zdrowia, oświadczennie uczestnika projektu – 2 egzemplarze podpisane bez daty przez ucznia i rodzica
AŁ – informacja o stanie zdrowia – brak podpisu rodzica p9

klasa 2TN
AN – karta zdrowia – brak wpisanych szczepień podbitych przez osobę upoważnioną, jeszcze jednej egzemplarz oświadczenia podpisany przez ucznia i rodzica bez daty, porozumienie i zobowiązanie – brak podpisu rodzica
NM – karta kwalifikacyjna – brak podpisu rodzica, oswiadczenie uczestnika – jeszcze jeden egzemplarz podpisany bez daty przez ucznia i rodzica
RM – karta kwalifikacyjna – brak podpisu rodzica, oswiadczenie uczestnika – jeszcze jeden egzemplarz podpisany bez daty przez ucznia i rodzica
MM – karta kwalifikacyjna – brak podpisu rodzica, oswiadczenie uczestnika – jeszcze jeden egzemplarz podpisany bez daty przez ucznia i rodzica

klasa 4TN
MD – karta kwalifikacyjna, formularz rekrutacyjny podpisany przez rodzica z datą wypełniania formularza: 06.10.2017,
WP – karta kwalifikacyjna
FA – karta kwalifikacyjna, ECVET brak podpisów
KK – karta kwalifikacyjna
GA – karta kwalifikacyjna
KPatryk – karta kwalifikacyjna – brak, ormularz rekrutacyjny podpisany przez rodzica z datą wypełniania formularza: 06.10.2017
KP – karta kwalifikacyjna – brak
SM – karta kwalifikacyjna – brak, zgoda rodzica na wyjazd, zgoda na udział w wycieczce, regulamin praktyki

klasa 4TM
CzM – brak podpisów: ECVET, porozumienie, zgoda rodzica, karta kwalifikacyjna – brak
CD – brak podpisów: ECVET, porozumienie, zgoda rodzica – telefon rodzica, karta kwalifikacyjna – brak
ChJ – brak podpisów: ECVET, porozumienie, zgoda rodzica – telefon rodzica, karta kwalifikacyjna – niewypełniona przez pielęgniarkę i brak podpisu rodzica
MG – karta kwalifikacyjna – niewypełniona przez pielęgniarkę i brak podpisu rodzica, zgoda rodzica na udział w wycieczce, formularz zgłoszeniowy – zgoda rodzica
MP – karta kwalifikacyjna – brak podpisu rodzica, oświadczenie – jeszcze jeden egzeplarz podpisany bez daty, formularz zgłoszeniowy – zgoda rodzica
KK – formularz zgłoszeniowy – zgoda rodzica, oswiadzcenie – brak podpisów, karta kwalifikacyjna brak szczepień

Proszę podejść do internatu celem uzupełnienia podpisów