Dane osobowe do wyjazdu na praktyki do Irlandii

Bardzo proszę uczniów biorących udział w mobilności do Irlandii o dostarczenie w trybie pilnym następujących danych osobowych: Imię i nazwisko rodzica adres zamieszkania rodzica telefon rodzica email rodzica seria i numer dokumentu tożsamości (paszport lub dowód) oraz...

POWERVET – Test kompetencji językowych

UWAGA! Zapraszam Uczniów z klas technik informatyk oraz technik logistyk, którzy złożyli formularze rekrutacyjne w trybie Rekrutacji uzupełniającej na test kompetencji językowych w dniu 19 września 2018 roku o godzinie 13:30 do sali 103 w internacie. Czas trwania...