Spotkanie informacyjne

W związku z realizacją projektu „Nowe doświadczenia moją przyszłością – mobilność uczniów Zespołu Szkół Morskich kluczem do sukcesu zawodowego” o numerze 2017-1-PL01-KA102-035778 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry...

Listy rankingowe

  LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH PROGRAM ERASMUS+ Akcja KA1 Mobilność edukacyjna; KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego TECHNIK INFORMATYK Szczuchniak Amelia Chrzanowska Wiktoria Lehmann Adrian Bołtruczuk Anna Grygielewicz...

Erasmus+ Egzamin ustny język angielski

Moi kochani, przypominam, że w sobotę 28 października 2017 oraz w niedzielę 29 października 20917 odbędzie się druga część rekrutacji, tzw. część ustna, czyli rozmowa w języku angielskim. Będziecie musieli odpowiedzieć na 3 wylosowane przez Was pytania. Udzielajcie...

Test kompetencji językowych

Zapraszam wszystkich, którzy złożyli formularze rekrutacyjne na test kompetencji językowych. Szczegóły – listy osób, numery sal, godzina są podane w gablocie na parterze obok sali 30. Zaczynamy w środę 25 października 2017 roku o godzinie 14:30 – 3 grupy...

Realizacja projektu – kultura brytyjska dawniej i dziś

REALIZACJA PROJEKTU Kultura brytyjska dawniej i dziś – kreatywne nauczanie. Doskonalenie zawodowe nauczyciela języka angielskiego Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu (nr projektu: POWERSE 2016-1-PL01-KA101-023475) 13 sierpnia 2017 roku Nauczycielka Zespołu...