27 kwietnia 2018 roku Pani dyrektor Marzena Gańcza wraz z trzema nauczycielami (Elżbieta Kowalczyk, Agnieszka Ciekańska-Kieraj, Krzysztof Przybylski) oraz dwoma uczniami (Marcin Smaga, Piotr Maliszewski) z naszej szkoły wzięła udział w Konferencji Regionalnej Programu Erasmus+ Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym. Najciekawszym punktem konferencji była część EDUinspiracje ZAWODOWO Staże w zagranicznych przedsiębiorstwach programu Erasmus+ oraz POWER jako forma praktycznej nauki zawodu – przykłady dobrych praktyk. Jako szkoła realizująca projekt POWERVET 2017-1-PL-01-KA102-035778 mieliśmy przyjemność zaprezentować praktyki odbyte w dniach 09-20 kwietnia 2018 roku w Portugalii w Barcelos i pochwalić się realizacją projektu. Wielkie podziękowania dla Piotra i Marcina za udział w konferencji i podzielenie się swoimi wrażeniami z praktyk.