Jak co roku możecie zadeklarować uczestnictwo w:

  • zajęciach z etyki (pisemną deklarację należy złożyć u wychowawcy klasy)
  • konsultacjach z filozofii dla uczniów, którzy chcą zdawać maturę z filozofii (tylko poziom rozszerzony) lub interesują się nią

Na zajęciach z etyki pracujemy wg programu nauczania etyki pt.: “Ludzkie ścieżki”.

Od nauczyciela oczekuje się, by stworzył atmosferę “(…) w której uczniowie nabierają pewności , że mogą się swobodnie wypowiedzieć, mają możliwość posłuchania i skonfrontowania swoich wypowiedzi ze zdaniem koleżanek i kolegów.”

 

 

  • FB
  • Twitter
  • Google +
  • YouTube
  • BIP

BohaterON

Filozofia w ZSM

Archiwa

Wyniki porównania EWD

Kursy online

Filozofia w ZSM