(…) ale to jest dob­ry kraj, tyl­ko trze­ba so­bie umieć radzić. 

Tak autor podsumował pewien kraj w przejmującym opowiadaniu “Za chlebem”.