Wykazali się umiejętnością formułowania zapytań wyszukiwawczych, a poza tym zaangażowali się w ocenę i selekcję materiałów do bibliografii. Dzięki ich umiejętnościom bibliotekarz efektywniej poszukuje literatury przedmiotu.