18. listopada 2017 roku w gronie Dyrekcji, nauczycieli i wychowawców wspólnie analizowaliśmy wyniki ankiety czytelniczej dla uczniów. Bibliotekarki (pp. Anna Raszewska, Wiesława Siedzielnik, Iwona Świerszcz) zredagowały listę propozycji książek do biblioteki na podstawie odpowiedzi udzielanych przez uczniów we wrześniowej ankiecie.

Wspólnie komentowaliśmy i korygowaliśmy roboczą listę tak, by z jednej strony była faktycznym wzbogaceniem księgozbioru a z drugiej tylko pozytywnie wpływała na rozwój uczniów. Przy okazji dzieliliśmy się swoją wiedzą z zakresu literatury, a obecność pedagoga szkolnego ułatwiała nam niejednokrotnie podjęcie decyzji o zostawieniu lub skreśleniu danego tytułu z listy. Braliśmy pod uwagę walory wychowawcze i literackie publikacji oraz zainteresowanie młodzieży danym autorem, cyklem.

Celem spotkania było przygotowanie wychowawców do przeprowadzenia pierwszej pogadanki z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój ich dzieci w trakcie zebrań z rodzicami.

Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie z rodzicami będzie okazją do pogłębienia tematu znaczenia czytania dla rozwoju człowieka.