19. października 2017

Temat: “Jak uczyć się skutecznie”

Cel: Doskonalenie pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, z wykorzystaniem literatury pedagogicznej z biblioteki.

Na lekcji zapoznano ucznia z czynnikami warunkującymi efektywność nauki, zaprezentowano ćwiczenia pomagające w koncentracji.

Dziękują wychowawczyni i uczniom za ciekawą lekcję 🙂

 

W trakcie lekcji zrealizowano następujące zadania z “Programu wychowawczo-profilaktycznego” szkoły:

  1. Uczeń potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju.
  2. Potrafi działać w grupie.
  3. Rozwija zainteresowanie otaczającym go światem.

Zajęcia przeprowadziła i przygotowała sprawozdanie: p. Wiesława Siedzielnik