hello world!

NPRCz: Projekt "Wychowanie przez czytanie" w klasie 1tl

26. października 2017 r.

Temat: "Kultura osobista w życiu szkolnym."

Cel: Propagowanie właściwych wzorów zachowań, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole oraz tolerancji wobec innych z wykorzystaniem literatury z biblioteki.

Na lekcji przekazano uczniom, że w kontaktach młodzieży z dorosłymi bardzo przydatne są słowa: "dzień dobry", "do widzenia", "proszę", "dziękuję". Słowa te są brane jako miara naszej kultury osobistej.

Kultura zachowania w szkole to między innymi:

  • okazywanie szacunku i życzliwości wobec rówieśników i osób dorosłych
  • dbałość o kulturę języka, niestosowanie wulgaryzmów
  • niepalenie papierosów na terenie szkoły.

Przestrzeganie zasad kultury osobistej nie kończy się w szkole, ale obowiązuje wszędzie.

Dziękuję wychowawcy i uczniom za ciekawą lekcję 🙂

W trakcie lekcji zrealizowane następujące zadania z "Programu wychowawczo-profilaktycznego" szkoły:

  1. Uczeń odróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami.
  2. Okazuje życzliwość i szacunek innym ludziom.

Zajęcia przeprowadziła i przygotowała sprawozdanie: p. Wiesława Siedzielnik

Rekrutacja

Nie zwlekaj! Zdobądź dobry zawód! 
REKRUTACJA

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00
email: sekretariat@zsm.edu.pl


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
email: internat@zsm.edu.pl
internat.zsm.edu.pl
  • FB
  • Twitter
  • YouTube
  • BIP

Partnerzy

Computart.pl