26. października 2017 r.

Temat: „Kultura osobista w życiu szkolnym.”

Cel: Propagowanie właściwych wzorów zachowań, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole oraz tolerancji wobec innych z wykorzystaniem literatury z biblioteki.

Na lekcji przekazano uczniom, że w kontaktach młodzieży z dorosłymi bardzo przydatne są słowa: „dzień dobry”, „do widzenia”, „proszę”, „dziękuję”. Słowa te są brane jako miara naszej kultury osobistej.

Kultura zachowania w szkole to między innymi:

  • okazywanie szacunku i życzliwości wobec rówieśników i osób dorosłych
  • dbałość o kulturę języka, niestosowanie wulgaryzmów
  • niepalenie papierosów na terenie szkoły.

Przestrzeganie zasad kultury osobistej nie kończy się w szkole, ale obowiązuje wszędzie.

Dziękuję wychowawcy i uczniom za ciekawą lekcję 🙂

W trakcie lekcji zrealizowane następujące zadania z „Programu wychowawczo-profilaktycznego” szkoły:

  1. Uczeń odróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami.
  2. Okazuje życzliwość i szacunek innym ludziom.

Zajęcia przeprowadziła i przygotowała sprawozdanie: p. Wiesława Siedzielnik