hello world!

NPRCz: Projekt "Wychowanie przez czytanie" w klasie 1tm

8.11.2017 r.

Temat: "Zdrowy styl życia"

Cel:  Uświadomienie młodzieży związku między aktywnością fizyczną, prawidłowym odżywianiem a zdrowiem człowieka.

Na lekcji zapoznano uczniów z zachowaniami sprzyjającymi zdrowiu oraz z zachowaniami zagrażającymi zdrowiu. Uczniowie w trakcie lekcji potrafili zanalizować swój styl życia i jego wpływ na stan zdrowie obecnie oraz w przyszłości.

Zachowania sprzyjające zdrowiu: aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie się, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Zachowania zagrażające zdrowiu: bierny tryb życia, nieprawidłowe odżywianie się, nadużywanie alkoholu, używek.

Dziękuję wychowawcy i uczniom za ciekawą lekcję 🙂

W trakcie lekcji zrealizowano następujące zadania z "Programu wychowawczo-profilaktycznego" szkoły:

  1. Uczeń odróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami.
  2. Uczeń jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
  3. Uczeń potrafi dokonać samooceny.

Zajęcia przeprowadziła i przygotowała sprawozdanie: p. Wiesława Siedzielnik

 

Rekrutacja

Nie zwlekaj! Zdobądź dobry zawód! 
REKRUTACJA

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00
email: sekretariat@zsm.edu.pl


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
email: internat@zsm.edu.pl
internat.zsm.edu.pl
  • FB
  • Twitter
  • YouTube
  • BIP

Partnerzy

Computart.pl