20. października 2017 roku

Temat: “Zasady skutecznej nauki.”

Cel: Doskonalenie pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości z wykorzystaniem literatury pedagogicznej z biblioteki.

Na lekcji zapoznano uczniów z czynnikami warunkującymi efektywność nauki, zaprezentowano ćwiczenia pomagające w koncentracji. Zapoznano, jak rozwiązać twórczo dany problem oraz z zasadami pokonania stresu przed klasówkami. Przekazano wskazówki uczniom, które należy wprowadzić w życie od zaraz.

Dziękuję wychowawcy i uczniom za ciekawą lekcję 🙂

W trakcie lekcji zrealizowano następujące zadania z “Programu wychowawczo-profilaktycznego” szkoły:

  1. Uczeń umie wyrażać swoje poglądy, dążenia.
  2. Potrafi działać w grupie.
  3. Posiada umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy.

Zajęcia przeprowadziła i przygotowała sprawozdanie: p. Wiesława Siedzielnik