hello world!

NPRCz: Projekt "Wychowanie przez czytanie" w klasie 3tm

23. października 2017 roku

Temat: "Kultura osobista w życiu szkolnym"

Cel: przypomnienie podstawowych zasad savoir-vivre w różnych sytuacjach, uświadomienie celowości stosowania właściwych zachowań między ludźmi z wykorzystaniem literatury z biblioteki

Na lekcji przekazano uczniom, że zachowania zgodne z zasadami bardzo dobrego wychowania zjednuje sympatię i szacunek innych ludzi. Im lepsze opanowanie zasad kulturalnego zachowania się, tym lepsze samopoczucie, większe poczucie bezpieczeństwa i możliwości nawiązywania i utrzymania kontaktów z innymi. Przeprowadzono z uczniami pogadankę na temat "Dlaczego warto znać i stosować zasady kulturalnego zachowania się?"

Dziękuję wychowawcy i uczniom za ciekawą lekcję 🙂

W trakcie lekcji zrealizowano następujące zadania z "Programu wychowawczo-profilaktycznego" szkoły:

  1. Uczeń rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami.
  2. Okazuje życzliwość i szacunek innym ludziom.
  3. Potrafi dokonać samooceny.

Zajęcia prowadziła i przygotowała sprawozdanie: p. Wiesława Siedzielnik

 

Rekrutacja

Nie zwlekaj! Zdobądź dobry zawód! 
REKRUTACJA

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00
email: sekretariat@zsm.edu.pl


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
email: internat@zsm.edu.pl
internat.zsm.edu.pl
  • FB
  • Twitter
  • YouTube
  • BIP

Partnerzy

Computart.pl