23. października 2017 roku

Temat: “Kultura osobista w życiu szkolnym”

Cel: przypomnienie podstawowych zasad savoir-vivre w różnych sytuacjach, uświadomienie celowości stosowania właściwych zachowań między ludźmi z wykorzystaniem literatury z biblioteki

Na lekcji przekazano uczniom, że zachowania zgodne z zasadami bardzo dobrego wychowania zjednuje sympatię i szacunek innych ludzi. Im lepsze opanowanie zasad kulturalnego zachowania się, tym lepsze samopoczucie, większe poczucie bezpieczeństwa i możliwości nawiązywania i utrzymania kontaktów z innymi. Przeprowadzono z uczniami pogadankę na temat “Dlaczego warto znać i stosować zasady kulturalnego zachowania się?”

Dziękuję wychowawcy i uczniom za ciekawą lekcję 🙂

W trakcie lekcji zrealizowano następujące zadania z “Programu wychowawczo-profilaktycznego” szkoły:

  1. Uczeń rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami.
  2. Okazuje życzliwość i szacunek innym ludziom.
  3. Potrafi dokonać samooceny.

Zajęcia prowadziła i przygotowała sprawozdanie: p. Wiesława Siedzielnik