19. grudnia 2017 roku

Temat: Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe.

Cel: popularyzowanie tradycji świątecznych, doskonalenie myślenia analitycznego z wykorzystaniem przepisu na świąteczne ciasto.

Temat ten zrealizowaliśmy niestandardowo. Z jednej strony zadbaliśmy o to, by nawiązać do tematyki świątecznej a z drugiej przy okazji mieliśmy doskonalić swoją umiejętność myślenia analitycznego, która w zawodzie informatyka jest bardzo ważna.

Zadanie polegało na przedstawieniu przepisu na świąteczny piernikowy domek w formie algorytmu czynności. Efektem kreatywności uczniów i ożywionej dyskusji w trakcie pracy jest artystyczny algorytm.

Ma on gwarantować, że każda próba upieczenie domku z piernika zakończy się sukcesem.

 

 

 

 

Dziękuję wychowawcy i uczniom za ciekawą lekcję 🙂

W trakcie zajęć zrealizowano następujące zadania z “Programu wychowawczo-profilaktycznego” szkoły:

1. Uczeń okazuje życzliwość i szacunek innym ludziom.

2. Uczeń potrafi działać w grupie.

3. Uczeń jest dobrze przygotowany do pracy zawodowej i nauki w szkole wyższej.

Zajęcia zrealizowała i przygotowała sprawozdanie: p. Iwona Świerszcz