19. października 2017 roku wraz z wychowawczynią klasy – p. Małgorzatą Kucharczyk realizowałam zajęcia Temat: “Jak uczyć się efektywnie?”

Cel: czytanie i praca z tekstami literatury fachowej z zakresu pedagogiki, doradztwa zawodowego, psychologii wspiera uczniów w doskonaleniu efektywności uczenia się.

Wprowadzeniem do zajęć była pogadanka na temat konieczności/obowiązku uczenia się i stanu FLOW (przepływu), który jest aktualnie nową koncepcją w tej dziedzinie. Wspólnie zapoznaliśmy się z tekstem na temat FLOW i oceniliśmy wskazówki, które przekazał autor. Rada: “Rób co naprawdę lubisz” wywołała największe emocje.

Do sprawdzenia swoich umiejętności uczenia się wykorzystaliśmy pytania zaczerpnięte z literatury fachowej. Okazało się, że systematyczności, znalezienie własnej metody uczenia się, powtarzanie, robienie notatek, uczenie się ze zrozumieniem  oraz odcięcie się od współczesnych mediów na czas nauki jest trudne do wykonania mimo dobrych chęci.

Uczestnicy mieli okazję wypowiedzieć się, jakie cechy osobowości są szczególnie ważne w zawodzie technika logistyka. Uczniowie wraz z wychowawczynią wybrali jedno z trzech zadań sprawdzających koncentrację, a następnie dokonali ewaluacji zajęć na przygotowanych kartkach. Ocenili, jakie cechy ucznia wzmacniają zajęcia na tematy związane z efektywnością uczenia się.

Dziękuję wychowawczyni i uczniom za ciekawe zajęcia 🙂

W trakcie zajęć zrealizowano następujące zadania “Programu wychowawczo-profilaktycznego” szkoły:

  1. Uczeń sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia.
  2. Uczeń potrafi dokonać samooceny.
  3. Uczeń umie wyrażać swoje poglądy i dążenia.

Zajęcia przeprowadziła oraz przygotowała sprawozdanie: p. Iwona Świerszcz