20. października 2017 roku we współpracy z wychowawcą klasy 4tm – p. Cezarym Pacurą przeprowadziłam zajęcia na temat: “Zainteresowania i predyspozycje zawodowe.”

Cel: czytanie i praca z tekstami literatury fachowej z zakresu doradztwa zawodowego, słownikiem języka polskiego wspierają rozwój uczniów

Uczniowie mieli za zadanie najpierw zastanowić się, z którym typem osobowości zawodowej się identyfikują a następnie wybrać z listy testowej te cechy, które najtrafniej ich charakteryzują. Potem porównali swoją ocenę z wynikami testu. W trakcie wykonywania zadań uczniowie intensywnie konsultowali znaczenie niektórych cech. To kolejna klasa, w której zdecydowana większość osób reprezentuje typ społeczny, to znaczy: są taktowni, rozumiejący, przekonywujący, współpracujący, przyjaźni, pomocni, wnikliwi, uprzejmi, odpowiedzialni, uspołecznieni i otwarci na innych.

Wspólnie oceniliśmy też, które z cech są szczególnie ważne w pracy na statku jako mechanik okrętowy. Szczególną uwagę zwrócili nie tylko na umiejętność myślenia analitycznego, ale też szczerość, uczciwość, wytrwałość itp. Uczniowie zostali poproszeni o ewaluowanie zajęć poprzez wskazanie cech, które według nich są bardzo ważne w codziennej pracy mechanika okrętowego. Wyniki ewaluacji będą wkrótce dostępne w formie wystawy.

Dziękuję wychowawcy i uczniom za ciekawe zajęcia 🙂

W trakcie zajęć zrealizowano następujące zadania z “Programu wychowawczo-profilaktycznego” szkoły:

  1. Uczeń sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia.
  2. Uczeń potrafi dokonać samooceny.
  3. Uczeń rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami.
  4. Uczeń umie wyrażać swoje poglądy i dążenia.
  5. Uczeń jest dobrze przygotowany do pracy zawodowej i nauki w szkole wyższej.

Zajęcia przeprowadziła i przygotowała sprawozdanie: p. Iwona Świerszcz