hello world!

NPRCz: Projekt "Wychowanie przez czytanie" w klasie 4tn

14. listopada 2017 r.

Temat: "Zdrowy styl życia"

Cel: Uświadomienie młodzieży związku między aktywnością fizyczną, prawidłowym odżywianiem a zdrowiem człowieka.

Na lekcji zapoznano uczniów z zachowaniami sprzyjającymi zdrowiu oraz zachowaniami zagrażającymi zdrowiu. Uczniowie w trakcie lekcji potrafili zanalizować swój styl życia i jego wpływ na stan zdrowia obecnie oraz w przyszłości. zachowania sprzyjające zdrowiu: aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie się, umiejętność radzenia sobie ze stresem. Zachowania zagrażające zdrowiu: bierny tryb życia, nieprawidłowe odżywianie się, nadużywanie alkoholu, używek.

Dziękuję wychowawcy i uczniom za ciekawą lekcję 🙂

W trakcie lekcji zrealizowano następujące zadania z "Programu wychowawczo-profilaktycznego" szkoły:

  1. Uczeń odróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami.
  2. Uczeń jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
  3. Uczeń potrafi dokonać samooceny.

 

Rekrutacja

Nie zwlekaj! Zdobądź dobry zawód! 
REKRUTACJA

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00
email: sekretariat@zsm.edu.pl


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
email: internat@zsm.edu.pl
internat.zsm.edu.pl
  • FB
  • Twitter
  • YouTube
  • BIP

Partnerzy

Computart.pl