W czytelni i bibliotece przyjmujemy zapisy na wycieczkę do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

CEL: uczestnictwo w spotkaniu autorskim z profesorem Dariuszem Gwiazdowiczem

TERMIN: 10. marca 2017 od 10 (wyjście na prom) do ok. 12ej

Zapisy do piątku do godziny 9.00. Zapraszamy 🙂