10 listopada 2018 – godzina 10:00 spotkanie z rodzicami

Po spotkaniu podpisywanie umów z uczestnikami mobilności – stołówka w internacie

„Nowe doświadczenia moją przyszłością – mobilność uczniów Zespołu Szkół Morskich kluczem do sukcesu zawodowego”, numer 2017-1-PL01-KA102-035778 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PODPISANIA UMOWY Z UCZESTNIKAMI WYJAZDU DO Irlandii
1. Informacja o stanie zdrowia – wydrukowana dwustronnie, wypełniona i podpisana przez rodzica oraz pielęgniarkę.

2. Zgoda rodziców na udział w projekcie – podpisane przez rodzica, również w przypadku uczniów pełnoletnich.

3. Zgoda rodziców na wyjazd – nawet osoby pełnoletnie muszą mieć podpisane zgody również przez rodzica/rodziców lub prawnych opiekunów
4. Ogólne warunki ubezpieczenia PZU – do zapoznania się – nie trzeba drukować
5. Dokument tożsamości ważny minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu (dowód osobisty lub paszport)
6. wydana karta EKUZ

Dokumenty znajdują się do pobrania ze strony internetowej szkoły www.zsm.edu.pl w zakładce Erasmus+ Uczniowie. Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane DWUSTRONNIE!!!!
Dodatkowo na stronie www.nfz-szczecin.pl w zakładce Wydawanie EKUZ lub w zakładce Formularze, znajdziecie informację jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ. Każdy uczestnik projektu przy podpisywaniu umowy będzie zobowiązany do przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości wraz z wydaną kartą EKUZ (karty NFZ wydaje za darmo!!!). Proszę pobrać WNIOSEK O WYDANIE EKUZ W CELACH TURYSTYCZNYCH, NOWY 2018.

PROSZĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ WSKAZANE DOKUMENTY!!!!