UWAGA!

Zapraszam Uczniów z klas technik informatyk oraz technik logistyk, którzy złożyli formularze rekrutacyjne w trybie Rekrutacji uzupełniającej na test kompetencji językowych w dniu 19 września 2018 roku o godzinie 13:30 do sali 103 w internacie. Czas trwania testu: 90 minut.