i


– poszukują pracodawców zainteresowanych przyjęciem uczniów na praktykę zawodową a następnie zatrudnieniem absolwentów przygotowanych do wykonywania zawodu zgodnie z wymaganiami pracodawcy.
 

– have been looking for employers willing to engage our students in vocational practice and afterwards hire the well – qualified graduates to perform the occupation in accordance with their future employers’ expectations.

 

Od 50 lat kształcimy młodzież na potrzeby gospodarki morskiej, dostosowujac programy kształcenia do potrzeb europejskiego rynku pracy.Obecnie w systemie czteroletniego cyklu nauczania kształcimy w pięciu zawodach:

technik nawigator     
technik mechanik    
technik logistyk       
technik informatyk 
technik analityk      

W zawodach technik nawigator morski i technik mechanik okrętowy, jako jedyni w Polsce kształcimy:
– w dziale pokładowym na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej na dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej,
– w dziale maszynowym na dyplom oficera mechanik wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750kW i powyżej, które to dyplomy uczniowie uzyskują po odbyciu wymaganej praktyki.
Proces kształcenia w tych zawodach jest zgodny z konwencją STCW oraz nadzorowany przez administrację morską państwa.

For 50 years we have educated young people to meet the requirements of the maritime economy constantly adjusting the curricula to the needs of the European labour market. Currently, on the basis of four-year teaching cycle, we teach in the fields of:

– Navigating Technician 1   2

– Maritime Mechanical Technician    2

– Logistics technician

– Computer Technician

– Laboratory Analyst Technician,

As the only ones in Poland, we train our students for the professions of the Navigating Technician and Maritime Mechanical Technician at the operational level of international navigation to obtain

– the watchkeeping officer diploma on ships of 500 gross tonnage and above (in the deck department)

– the watchkeeping engineer diploma on ships powered by main propulsion machinery of 750kw and above (in the engine room department).

Students receive the above-mentioned diplomas after completing the required vocational practice. The education process complies with the STCW convention and is supervised by the Polish Maritime Administration. 

Those interested in cooperaion are more than welcome. Please do not hesitate to contact !

  • FB
  • Twitter
  • Google +
  • YouTube
  • BIP

BohaterON

Pracodawcy/Employers

Archiwa

Wyniki porównania EWD

Kursy online

Pracodawcy/Employers