Uwaga – zmiana formularza zgłoszeniowego!!!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – OSOBA UCZĄCA SIĘ

W związku z koniecznością dokonania zmian w formularzu zgłoszeniowym dla osoby uczącej się, chcącej wziąć udział w projekcie ERASMUS+ bardzo proszę wychowawców, aby w poprawionych wersjach formularza zgłoszeniowego w części B wpisali następujące dane: -średnia ocen -ocena z praktyki zawodowej -opinia wychowawcy: ocena z zachowania, frekwencja na zajęciach (wszystkie dane proszę podać z zeszłego roku szkolnego) Dziękuję i przepraszam za zamieszanie,

Formularz zgłoszenowy nowy

Elżbieta Kowalczyk

Erasmus+

Tytuł projektu: Kultura brytyjska dawniej i dziś – kreatywne nauczanie. Doskonalenie zawodowe nauczyciela języka angielskiego Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu.
POWERSE 2016-1-PL01-KA101-023475
Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu zrealizuje w terminie od 15 listopada 2016 roku do 14 czerwca 2018 roku projekt „Kultura brytyjska dawniej i dziś – kreatywne nauczanie. Doskonalenie zawodowe nauczyciela języka angielskiego Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu” w ramach programu KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Cel: Celem projektu jest poprawa jakości pracy poprzez rozwój kompetencji zawodowych i językowych nauczyciela języka obcego. W projekcie weźmie udział nauczycielka języka angielskiego. Kurs zatytułowany jest Modern British Culture i skierowany jest do wszystkich tych, którzy są zainteresowani kulturą brytyjską i jej bieżącymi sprawami oraz chcą włączyć zdobytą wiedzą na temat kultury w swoją pracę. Mobilność jest przewidziana na okres 2 tygodni. Program kursu jest oparty na zagadnieniach dotyczących historii Wielkiej Brytanii od roku 1066, systemu edukacji, zdrowia, polityki wewnętrznej kraju, pozycji Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej, porusza problemy etniczne, tożsamości kulturowej i narodowej, poczucie przynależności regionalnej. Oprócz zagadnień związanych z kulturą Wielkiej Brytanii, na kursie omawiane będą zagadnienia związane z gramatyką, słownictwem, fonetyką i fonologią, oraz umiejętności komunikacyjne: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie. Planowana aktywność ma za zadanie wspierać realizację poszczególnych zadań. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach zapewni bezpośredni kontakt z językiem mówionym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PobierzAnaliza ankiety Propozycje realizacji tematów lekcyjnych dotyczących kultury brytyjskiejPobierz

 

 

W załączeniu znajdziecie harmonogram mobilności oraz program kulturowy podczas pobytu w Irlandii.

program kulturowy – Świnoujście

Timetable Logistics IT November- Youghal-Mallow

Zakończenie zajęć przygotowujących uczniów klas technik logistyk i technik informatyk do udziału w praktykach zawodowych w Irlandii

W dniu 27 października 2018 roku odbyły się ostatnie zajęcia przygotowujące uczniów do wyjazdu na praktyki w Irlandii w ramach projektu POWERVET 2017-1-PL01-KA102-035778. Spotykaliśmy się w soboty i popołudniami w tygodniu, żeby wypracować łącznie 40 godzin zajęć (z języka angielskiego zawodowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, pedagogizacji i kultury Irlandii). Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Na zakończenie napisali testy oraz wypełnili ankiety ewaluacyjne.

Podsumowaniem przeprowadzonych zajęć lekcyjnych z j. angielskiego, pedagogizacji i BHP dla uczniów wyjeżdzających na staż do Irlandii były ankiety ewaluacyjne, które pokazały w jaki sposób uczniowie ocenili organizację zajęć, nauczyciela prowadzącego oraz przydatność zajęć w praktyce. Wyniki tych ankiet wskazują na bardzo dobrą organizację zajęć, bardzo dobre przygotowanie nauczycieli prowadzących oraz przydatność zajęć w praktyce. Mamy nadzieję, że uczestnicy czują się przygotowani do nowych wyzwań.

Dziękuję wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie za aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Czekamy z niecierpliwością na wyjazd, który odbędzie się w dniach 24 listopada 2018 roku – 08 grudnia 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia przygotowujące do udziału w projekcie POWERVET 2017-1-PL01-KA102-035778

Zapraszam uczniów klas technik logistyk i technik informatyk na zajęcia z języka angielskiego, BHP, pedagogizacji oraz kultury Irlandii według załączonego harmonogramu. Do wypracowania pozostało nam jeszcze 24 godziny zajęć z angielskiego, 4 godziny BHP, 4 godziny pedagogizacji i 2 godziny lekcji na temat kultury Irlandii.

harmonogram zajęć logistyk:informatyk

 

Uczniowie klas Technik logistyk i Technik informatyk zakwalifikowani oraz ubiegający się o wyjazd na praktyki do Irlandii w ramach programu POWERVET 2017-1-PL01-KA102-035778.

Bardzo proszę pobrać ze strony edytowalną wersję dokumentu EUROPASS CV i przygotować swoje CV według załączonego wzoru. Proszę podać swoje dokładne umiejętności, czyli co konkretnie umiecie. W razie potrzeby proszę skonsultować swoje CV ze swoim  nauczycielem języka angielskiego. Proszę się przyłożyć do tego, ponieważ na tej podstawie firma Your International Training znajduje dla Was miejsca praktyk.

Przygotowany dokument EUROPASS CV proszę odesłać na adres email: ekowalczyk.zsm@gmail.com do dnia 30 września 2018 roku.

Europass CV

 

Informacja o rekrutacji uzupełniajacej 2018/2019

Formularz zgłoszenowy nowy

Zgoda ogólna na wyjazd Irlandia 

Zgoda rodziców na wyjazd Irlandia

Stan zdrowia Irlandia

Informacja o Administratorze danych osobowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – Irlandia

Karta Produktu PZU Wojażer 7B30

Regulamin praktyki zawodowej Irlandia

Regulamin wycieczki Irlandia

PobierzInformacja o rekrutacji PobierzRegulamin rekrutacji PobierzFormularz zgłoszeniowy PobierzHarmonogram zajęć dla mechaników i nawigatorów PobierzOświadczenie-Irlandia PobierzOświadczenie-Portugalia PobierzStan zdrowia-Irlandia PobierzStan zdrowia-Portugalia PobierzZgoda rodziców na wyjazd PobierzAnkieta ewaluacyjna PobierzOgólne Warunki Ubezpieczenia PZU Regulamin praktykPobierz Regulamin wycieczkiPobierz

 

 

 

 

Erasmus+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powergedon 2018

Powergedon 2018

W dniach 07 – 09 czerwca 2018 roku 4-osobowa drużyna nauczycieli Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu wzięła udział w wydarzeniu POWERGEDON 2018. Jest to wydarzenie zainicjowane na 60-lecie istnienia Europejskiego Funduszu Społecznego,...

czytaj dalej
EDUinspiracje ZAWODOWO

EDUinspiracje ZAWODOWO

27 kwietnia 2018 roku Pani dyrektor Marzena Gańcza wraz z trzema nauczycielami (Elżbieta Kowalczyk, Agnieszka Ciekańska-Kieraj, Krzysztof Przybylski) oraz dwoma uczniami (Marcin Smaga, Piotr Maliszewski) z naszej szkoły wzięła udział w Konferencji Regionalnej Programu...

czytaj dalej

Uff!!! Udało się

Po wielu długich i żmudnych przygotowaniach ruszyliśmy w nieznane, aby odkrywać i podbijać świat. Sobota 07 kwietnia 2018 - Ruszamy na podbój Portugalii Podczas 7-godzinnej podróży nasz "wesoły" autobus wypełniony był śmiechem, a chwilami nawet śpiewem. Drugi etap...

czytaj dalej
  • FB
  • Twitter
  • Google +
  • YouTube
  • BIP

BohaterON

Erasmus+

ETUZ

Erasmus+

Archiwa

Wyniki porównania EWD