Uwaga – zmiana formularza zgłoszeniowego!!!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – OSOBA UCZĄCA SIĘ

W związku z koniecznością dokonania zmian w formularzu zgłoszeniowym dla osoby uczącej się, chcącej wziąć udział w projekcie ERASMUS+ bardzo proszę wychowawców, aby w poprawionych wersjach formularza zgłoszeniowego w części B wpisali następujące dane: -średnia ocen -ocena z praktyki zawodowej -opinia wychowawcy: ocena z zachowania, frekwencja na zajęciach (wszystkie dane proszę podać z zeszłego roku szkolnego) Dziękuję i przepraszam za zamieszanie,

Formularz zgłoszenowy nowy

Elżbieta Kowalczyk

Erasmus+

Tytuł projektu: Kultura brytyjska dawniej i dziś – kreatywne nauczanie. Doskonalenie zawodowe nauczyciela języka angielskiego Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu.
POWERSE 2016-1-PL01-KA101-023475
Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu zrealizuje w terminie od 15 listopada 2016 roku do 14 czerwca 2018 roku projekt „Kultura brytyjska dawniej i dziś – kreatywne nauczanie. Doskonalenie zawodowe nauczyciela języka angielskiego Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu” w ramach programu KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Cel: Celem projektu jest poprawa jakości pracy poprzez rozwój kompetencji zawodowych i językowych nauczyciela języka obcego. W projekcie weźmie udział nauczycielka języka angielskiego. Kurs zatytułowany jest Modern British Culture i skierowany jest do wszystkich tych, którzy są zainteresowani kulturą brytyjską i jej bieżącymi sprawami oraz chcą włączyć zdobytą wiedzą na temat kultury w swoją pracę. Mobilność jest przewidziana na okres 2 tygodni. Program kursu jest oparty na zagadnieniach dotyczących historii Wielkiej Brytanii od roku 1066, systemu edukacji, zdrowia, polityki wewnętrznej kraju, pozycji Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej, porusza problemy etniczne, tożsamości kulturowej i narodowej, poczucie przynależności regionalnej. Oprócz zagadnień związanych z kulturą Wielkiej Brytanii, na kursie omawiane będą zagadnienia związane z gramatyką, słownictwem, fonetyką i fonologią, oraz umiejętności komunikacyjne: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie. Planowana aktywność ma za zadanie wspierać realizację poszczególnych zadań. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach zapewni bezpośredni kontakt z językiem mówionym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PobierzAnaliza ankiety Propozycje realizacji tematów lekcyjnych dotyczących kultury brytyjskiejPobierz

 

 

 

Uczniowie klas Technik logistyk i Technik informatyk zakwalifikowani oraz ubiegający się o wyjazd na praktyki do Irlandii w ramach programu POWERVET 2017-1-PL01-KA102-035778.

Bardzo proszę pobrać ze strony edytowalną wersję dokumentu EUROPASS CV i przygotować swoje CV według załączonego wzoru. Proszę podać swoje dokładne umiejętności, czyli co konkretnie umiecie. W razie potrzeby proszę skonsultować swoje CV ze swoim  nauczycielem języka angielskiego. Proszę się przyłożyć do tego, ponieważ na tej podstawie firma Your International Training znajduje dla Was miejsca praktyk.

Przygotowany dokument EUROPASS CV proszę odesłać na adres email: ekowalczyk.zsm@gmail.com do dnia 30 września 2018 roku.

Europass CV

 

Informacja o rekrutacji uzupełniajacej 2018/2019

Formularz zgłoszenowy nowy

PobierzInformacja o rekrutacji PobierzRegulamin rekrutacji PobierzFormularz zgłoszeniowy PobierzHarmonogram zajęć dla mechaników i nawigatorów PobierzOświadczenie-Irlandia PobierzOświadczenie-Portugalia PobierzStan zdrowia-Irlandia PobierzStan zdrowia-Portugalia PobierzZgoda rodziców na wyjazd PobierzAnkieta ewaluacyjna PobierzOgólne Warunki Ubezpieczenia PZU Regulamin praktykPobierz Regulamin wycieczkiPobierz

 

 

 

 

Erasmus+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAKI W DOKUMENTACJI

Zapraszam wszystkich uczestników mobilności do sali 103 INTERNAT w czwartek 08 marca i piątek 09 marca 2018 roku, po spotkaniu rekolekcyjnym, celem uzupełnienia braków w dokumentacji (umowy, porozumienia, dokument ECVET, zobowiązanie do zapewnienia mobilności,...

czytaj dalej
  • FB
  • Twitter
  • Google +
  • YouTube
  • BIP

Archiwa

Wyniki porównania EWD

Erasmus+