Trwają przygotowania do wyjazdu na praktyki do Portugalii. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w kursie języka angielskiego dla mechaników okrętowych i marynarzy. Przed nami kolejne spotkania: spotkanie kulturowe, które będzie przeprowadzone przez panią Elżbietę Kowalczyk, spotkanie pedagogiczne z panią pedagog Agnieszką Ciekańską-Kieraj. Na tym spotkaniu uczniowie dowiedzą się jak reagować na stres w związku z wyjazdem oraz szkolenie BHP. Szkolenie BHP będzie przeprowadzone przez specjalistę pana Sergiusza Raszewskiego. Na tym spotkaniu uczniowie dowiedzą się o zagrożeniach, jakie mogą spotkać w  miejscach odbywania praktyk i jak się przed nimi uchronić.

Elżbieta Kowalczyk