REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „Nowe doświadczenia moją przyszłością – mobilność uczniów Zespołu Szkół Morskich kluczem do sukcesu zawodowego”

10 września2018 roku rozpoczynamy nabór uczniów z klas technik logistyk i technik informatyk do uczestnictwa w projekcie:

Nowe doświadczenia moją przyszłością – mobilność uczniów Zespołu Szkół Morskich kluczem do sukcesu zawodowego”

POWER VET 2017-1-PL01-KA102-035778

Rekrutacja zakończy się 17 września 2018 r. o godz. 14:15.

W wyniku przeprowadzonych procedur wyłonionych zostanie 10 – 12 uczestników projektu:

którzy w roku szkolnym 2018/2019 odbędą 2-tygodniowe praktyki w Irlandii.

Formularz rekrutacyjny wraz z regulaminem projektu dostępne są na stronie www szkoły, zakładka Erasmus+ Uczniowie. Proszę pobrać “Formularz zgłoszeniowy nowa wersja”

Wypełniony formularz rekrutacyjny należy złożyć u pani Elżbiety Kowalczyk (sala 103 Internat)