W związku z realizacją projektu „Nowe doświadczenia moją przyszłością – mobilność uczniów Zespołu Szkół Morskich kluczem do sukcesu zawodowego” o numerze 2017-1-PL01-KA102-035778 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, ZAPRASZAM NA SPOTKANIE WSZYSTKIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO WYJAZDU NA STAŻ DO PORTUGALII ORAZ IRLANDII:

  1. 20.11.2017 godzina 14:20 – klasy nawigacyjne – sala 103 – internat – zaczynamy też pierwsze lekcje
  2. 21.11.2017 godzina 14:20 – klasy mechaniczne – sala 103 – internat
  3. 23.11.2017 godzina 14:20 – klasy informatyczne – sala 103 – internat
  4. 24.11.2017 godzina 13:30 – klasy logistyczne – sala 103 – internat