o tym, że zagubione książki to strata dla nas wszystkich. Pierwszy Uczeń Tygodnia 2015 roku swoją postawą zachęca nas do dbania o dobro wspólne 🙂