Po cyklu szkoleń 40 osobowa grupa mechaników i nawigatorów zakończyła etap przygotowań do wyjazdu na staże w Portugalii. Gotowi do wyjazdu z niecierpliwością czekamy na dzień wyjazdu, w sobotni wczesny poranek 07 kwietnia 2018 roku. 24 lutego odbyły się ostatnie zajęcia z BHP oraz zajęcia z panią pedagog. Projekt „Nowe doświadczenia moją przyszłością – mobilność uczniów Zespołu Szkół Morskich kluczem do sukcesu zawodowego”
POWER VET 2017-1-PL01-KA102-035778 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu w okresie 01.07.2017 do 30.06.2019 roku. W całym projekcie uczestniczy 80 uczniów szkoły. Dofinansowanie projektu z UE 628 835,13 PLN