W zawiązku ze szkoleniem RODO organizowanym w szkole dla nauczycieli w dniu 09 października 2018 roku, następuje zmiana zajęć z BHP z Panem Raszewskim dla grupy uczniów mających zaplanowane zajęcia na dzień 09.10.2018. Zajęcia z BHP odbędą się:

Czwartek 11.10.2018, godzina 15:10 – 1tl, 3tl (ci, którzy nie mogą 09.10.2018), 4tl, 2tl (ci którzy nie mogą we wtorek), 3ti (ci którzy nie mogą 09.10.2018), 4tl

Wtorek 23.10.2018, godzina 15:10 – 2 tl (ci którzy nie mogą w czwartek 11.10.2018 ), 3tl (ci którzy nie mogą w czwartek 11.10.2018), 1ti, 2ti, 3ti (ci którzy nie mogą 11.10.2018), 4ti

Następuje również zmiana w planie z języka angielskiego dla informatyków i logistyków

13.10.2018 po zajęciach z Panią Ciekańską-Kieraj odbędą się zajęcia z Panią Domańską

20.10.2018 po zajęciach z Panią Ciekańską-Kieraj odbędą się zajęcia z Panią Kowalczyk (za zajęcia w dniu 27.10.2018).