hello world!

Wyjątkowa lekcja języka angielskiego w Morskiej

Wyjątkowa lekcja języka angielskiego w Morskiej

W związku z realizacją projektu „Kultura brytyjska dawniej i dziś. Doskonalenie zawodowe nauczyciela języka angielskiego Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu”, zwanego dalej projektem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu POWERSE 2016-1-PL01-KA101-023475, 06 lutego 2018 roku w naszej szkole odbyła się wyjątkowa lekcja języka angielskiego.

Wzięli w niej udział uczniowie klasy 3TL oraz goście ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu – uczniowie klasy drugiej i trzeciej gimnazjum wraz z nauczycielką języka angielskiego Panią Anną Cabańską, zaproszeni przez Panią Elżbietę Kowalczyk, nauczycielkę języka angielskiego Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu.

Uczniowie uczestniczyli w dwugodzinnych warsztatach języka angielskiego. Ich temat brzmiał: How to sound British. Na pierwszych zajęciach młodzież została zapoznana z różnymi akcentami brytyjskimi – British accents, English in Britain oraz rozmawialiśmy o ważności poprawności wymowy w języku angielskim (Pronunciation). Uczniowie poznali różne akcenty, m.in. takie jak: Standard English, Georgie, Cockney, Brummie, West Country, Scouse, Glaswegian, Yorkshire.

Na drugiej lekcji dyskutowaliśmy na temat slangu. Wymienialiśmy popularne wyrażenia slangowe, np.: fetch, feel blue, coach potato, hang out, piece of cake, full of beans oraz tłumaczyliśmy je na język polski, a także próbowaliśmy przełożyć typowy angielski tekst na język slangowy, np.:,

Are you feeling a bit knackered (tired) or fagged (exhausted) today, and need something to be gobsmacked (amazed) by? Then rest your zonked (tired – zjechane, wyczerpane) peepers (gały, oczy) on these 35 simple British phrases (compiled from slang dictionaries). Some are common, some are out of use, but all of them you will want to start using immediately. So, don’t be a tosser (an idiot, sztywniak) . Use them all.

And just remember: Be very careful when you ask a British person how their father is. You don't know what you’re asking.”

Obejrzeliśmy również krótki film na kanale youtube (https://www.youtube.com/watch?v=wYmrg3owTRE) na temat różnic w brytyjskim i angielskim slangu.

Warsztaty odbyły się w przyjaznej atmosferze. Uczniowie ZSM odnosili się z życzliwością do swoich młodszych kolegów. W przerwie między lekcjami uczestnicy zostali zaproszenia na słodki poczęstunek do klub Internatu ZSM.

Dziękujemy Pani Annie Cabańskiej, uczniom klasy 2 i 3 gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu oraz uczniom klasy 3 TL ZSM za aktywny udział w zajęciach.

Rekrutacja

Nie zwlekaj! Zdobądź dobry zawód! 
REKRUTACJA

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00
email: sekretariat@zsm.edu.pl


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
email: internat@zsm.edu.pl
internat.zsm.edu.pl
  • FB
  • Twitter
  • YouTube
  • BIP

Partnerzy

Computart.pl