Nowe doświadczenia moją przyszłością – mobilność uczniów Zespołu Szkół Morskich kluczem do sukcesu zawodowego” o numerze2017-1-PL01-KA102-035778„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Zajęcia dodatkowe dla logistyków i informatyków

Klasa

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Daty odbywania zajęć

Ilość godzin

Ilość godzin do realizacji

1l/2l/3l/4l

Język angielski dla logistyków

Internat – sala 103

Elżbieta

Kowalczyk

Wtorek

15:00 – 16:30

6

30

06.03.2018

13.03.2018

2

20.03.2018

2

Sobota

08:00 – 9:30

9:40 – 11:10

11:20 – 12:50

13:00 – 14:30

14:40 – 15:20

24

29.09.2018

13.10.2018

10

27.10.2018

4

1//2l/3l/4l

Kultura Irlandii

Elżbieta Kowalczyk

27.10.2018

2

2

1i/2i/3i/4i

Język angielski dla informatyków

Internat – sala 103

Lilianna Domańska

Sobota

08:00 – 9:30

9:40 – 11:10

11:20 – 12:50

13:00 – 14:30

14:40 – 15:20

30

30

10.03.2018

6

29.09.2018

20.10.2018

10

27.10.2018

4

1i/2i/3i/4i

Kultura Irlandii

Lilianna Domańska

27.10.2018

2

2

Klasa

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Daty odbywania zajęć

Ilość godzin

Ilość godzin do realizacji

1//2l/3l/4l

BHP

Sergiusz Raszewski

09/11.10.2018

wtorek/czwartek godzina 15:10

Sobota

08:00 – 9:30

9:40 – 11:10

11:20 – 12:50

13:00 – 14:30

4

4

4

1//2l/3l/4l

Pedagogizacja

Agnieszka Ciekańska-Kieraj

20.10.2018

08:00 – 11:10

4

4

1i/2i/3i/4i

BHP

Sergiusz Raszewski

09/11.10.2018

wtorek/czwartek godzina 15:10

Sobota

08:00 – 9:30

9:40 – 11:10

11:20 – 12:50

13:00 – 14:30

4

4

4

1i/2i/3i/4i

Pedagogizacja

Agnieszka Ciekańska-Kieraj

13.10.2018

08:00 – 11:10

4

4

Zajęcia BHP z Panem Sergiuszem Raszewskim odbędą się w dwóch grupach o godzinie 15:10 we wtorek i w czwartek.

Wtorek 09.10.2018, godzina 15:10 – 2 tl (ci którzy nie mogą w czwartek 11.10.2018 ), 3tl (ci którzy nie mogą w czwartek 11.10.2018), 1ti, 2ti, 3ti (ci którzy nie mogą 11.10.2018), 4ti

Czwartek 11.10.2018, godzina 15:10 – 1tl, 3tl (ci, którzy nie mogą 09.10.2018), 4tl, 2tl (ci którzy nie mogą we wtorek), 3ti (ci którzy nie mogą 09.10.2018), 4tl