W dniu 7 marca 2017 roku odbyło się Zgromadzenie Partnerów Klastra
Morskiego Pomorza Zachodniego w siedzibie Zarządu Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście. Podczas posiedzenia do grona Partnerów klastra
został włączony Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu

Podczas posiedzenia omówiono współpracę oraz podjęto uchwałę w sprawie organizacji 5. Międzynarodowego Kongresu Morskiego, w której wiodącym panelem, w którym uczestniczy Klaster jest Innowacje i Edukacja. Ponadto Partnerzy Klastra powołali na Członka Rady Klastra Pana Dariusza Śpiewaka, który reprezentuje Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Podczas spotkania podjęto temat współpracy przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi i technicznymi oraz przedstawiono wyniki przeprowadzonej ankiety wśród Partnerów Klastra dotyczącej profilu absolwenta oraz zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy. W dyskusji stwierdzono, że kluczowym celem jest wdrożenie kompleksowej polityki rozwoju kwalifikacji i budowanie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy we współpracy otoczenia biznesu i szkół. W Zgromadzeniu wzięli udział nowi Partnerzy Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego, którzy przedstawili swoją działalność, oczekiwania oraz pomysły na współpracę. Wszystkim obecnym podziękowano za udział.

Zespól Szkół Morskich w Świnoujściu partnerem Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego

Informacje i zdjęcia: www.klastermorski.com