O szkole

Zespół Szkół Morskich im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu jest placówką, która podąża za potrzebami edukacyjnymi czasu. Kształcimy w następujących kierunkach:

  • technik nawigator morski
  • technik mechanik okrętowy
  • technik logistyk
  • technik informatyk
  • technik budowy jednostek pływających
  • monter kadłubów jednostek pływających
  • magazynier logistyk

Programy nauczania obowiązujące w Technikum Morskim zgodne są z wymogami znowelizowanej konwencji STCW 78/95.
Gwarantuje to uznawanie świadectwa ukończenia szkoły poza granicami kraju.

Szkoła posiada bogato wyposażoną skomputeryzowaną bibliotekę i czytelnię, pracownie komputerowe, laboratorium chemiczne, nawigacyjne i mechaniczne, salę gimnastyczną i boiska szkolne.
Uczniom spoza Świnoujścia szkoła zapewnia internat.

Od 1960 r. szkoła kultywuje tradycje morskie, co przejawia się m.in. w obowiązkowym umundurowaniu, uroczystym ślubowaniu klas pierwszych, czy aktywnej i efektywnej działalności Ligi Morskiej.

Uczniowie Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu mogą według własnego uznania uczestniczyć w wielu formach zajęć pozalekcyjnych: sportowych (w tym żeglarstwa), przedmiotowych, literackich, komputerowych, modelarskich.

Jakość kształcenia w ZSM jest gwarantowana przez system jakości zgodny z normą PN-ISO 9001:2015, potwierdzonym otrzymanym przez szkołę certyfikatem, wydanym przez LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE oraz certyfikat zachodniopomorskiego kuratora oświaty "ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA JAKOŚCI".

Od 1988r. Zespół Szkół Morskich należy do krajowego Klubu Przodujących Szkół.

W 2004r. został uhonorowany przez Prezesa Rady Ministrów odznaczeniem
"ZA ZASŁUGI DLA WYNALAZCZOŚCI".

W 2005r. ZSM uzyskał certyfikat Prezydenta RP "PROMOTOR EKOLOGII", jako Laureat VI NARODOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO "PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU".
Szkoła jest laureatem VII i VIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego, a w 2008 roku uzyskała certyfikat "Mecenasa Polskiej Ekologii" w IX edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku.
Microsoft i Telekomunikacja Polska SA przyznała Zespołowi Szkół Morskich certyfikat "OTWARTA SZKOŁA 2005", za wspieranie i wdrażanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w edukacji.

Historia

Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu został powołany decyzją Ministra Żeglugi z dnia 25 kwietnia 1960 roku jako Szkoła Rybołówstwa Morskiego.

Pierwszym dyrektorem placówki został Wacław Ignatowicz.

Dnia 1 września 1976 roku połączono Zasadniczą Szkołę Rybołówstwa Morskiego z Zasadniczą Szkołą Przyzakładową PPDiUR "ODRA" w Świnoujściu, tworząc Zespół Szkół Rybołówstwa Morskiego.

We wrześniu 1978 roku placówka wraz z internatem została przeniesiona z ulicy Piastowskiej 55 na ulicę J. Sołtana 2.
17 sierpnia 1993 roku na podstawie decyzji Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ZSRM zmienił nazwę na Zespół Szkół Morskich.

Najważniejsze osiągnięcia szkoły to:

-20 lutego 1975 roku statek szkolny s/t "E. Gierczak" pod dowództwem kpt. ż.w. Czesława Zabłockiego w rejsie afrykańskim przekracza równik

- chrzest równikowy statku i uczniów (neofitów);
20 czerwca 1987 roku

- nadanie szkole imienia inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego i wręczenie sztandaru; 30 stycznia 1989 roku

- przyjęcie szkoły do Klubu Przodujących Szkół;

-20 grudzień 1999 roku ZSM otrzymuje certyfikat dot. Systemu Zarządzania Jakością ISO-9001;

-sierpień 2004 rok - ZSM otrzymuje certyfikat "Zachodniopomorska Szkoła Jakości",

-styczeń 2005 certyfikat "Przyjaźni środowisku".

-25 stycznia 2008 szkoła otrzymała certyfikat "Mecenas Polskiej Ekologii w IX edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego
" Przyjaźni Środowisku".

Dotychczas mury szkoły opuściło ponad 10 tysięcy absolwentów.

Zespół Szkół Morskich jest laureatem VI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" w kategorii "Promotor Ekologii", które zostało wręczone
naszej szkole w dniu 18.01.2005 roku w Pałacu Prezydenckim.

Szkoła posiada uznanie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jako ośrodek szkoleniowy w zakresie kształcenia kadr morskich
zgodnie z międzynarodowa konwencją STCW

Obecnie dyrektorem Zespołu jest mgr inż. Marzena Gańcza,
a organem prowadzącym - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Pomorze ZachodnieLogo Fundusze EuropejskieLogo Unia Europejska70 lat Portu Szczcin-Świnoujście
Computart.pl
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status