O szkole

Zespół Szkół Morskich im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu jest placówką, która podąża za potrzebami edukacyjnymi czasu. Kształcimy w następujących kierunkach:

  • technik nawigator morski
  • technik mechanik okrętowy
  • technik logistyk
  • technik informatyk
  • magazynier logistyk

Programy nauczania obowiązujące w Technikum Morskim zgodne są z wymogami znowelizowanej konwencji STCW 78/95. Gwarantuje to uznawanie świadectwa ukończenia szkoły poza granicami kraju.

Szkoła posiada bogato wyposażoną skomputeryzowaną bibliotekę i czytelnię, pracownie komputerowe, laboratorium chemiczne, nawigacyjne i mechaniczne, salę gimnastyczną i boiska szkolne.
Uczniom spoza Świnoujścia szkoła zapewnia internat.

Od 1960 r. szkoła kultywuje tradycje morskie, co przejawia się m.in. w obowiązkowym umundurowaniu, uroczystym ślubowaniu klas pierwszych, czy aktywnej i efektywnej działalności Ligi Morskiej.

Uczniowie Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu mogą według własnego uznania uczestniczyć w wielu formach zajęć pozalekcyjnych: sportowych (w tym żeglarstwa), przedmiotowych, literackich, komputerowych, modelarskich.

Jakość kształcenia w ZSM jest gwarantowana przez system jakości zgodny z normą PN-ISO 9001:2015, potwierdzonym otrzymanym przez szkołę certyfikatem, wydanym przez LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE oraz certyfikat zachodniopomorskiego kuratora oświaty "ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA JAKOŚCI".

Od 1988r. Zespół Szkół Morskich należy do krajowego Klubu Przodujących Szkół.

W 2004r. został uhonorowany przez Prezesa Rady Ministrów odznaczeniem
"ZA ZASŁUGI DLA WYNALAZCZOŚCI".

W 2005r. ZSM uzyskał certyfikat Prezydenta RP "PROMOTOR EKOLOGII", jako Laureat VI NARODOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO "PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU".
Szkoła jest laureatem VII i VIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego, a w 2008 roku uzyskała certyfikat "Mecenasa Polskiej Ekologii" w IX edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku.
Microsoft i Telekomunikacja Polska SA przyznała Zespołowi Szkół Morskich certyfikat "OTWARTA SZKOŁA 2005", za wspieranie i wdrażanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w edukacji.

Historia

Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu został powołany decyzją Ministra Żeglugi z dnia 25 kwietnia 1960 roku jako Szkoła Rybołówstwa Morskiego.

Pierwszym dyrektorem placówki został Wacław Ignatowicz.

Dnia 1 września 1976 roku połączono Zasadniczą Szkołę Rybołówstwa Morskiego z Zasadniczą Szkołą Przyzakładową PPDiUR "ODRA" w Świnoujściu, tworząc Zespół Szkół Rybołówstwa Morskiego.

We wrześniu 1978 roku placówka wraz z internatem została przeniesiona z ulicy Piastowskiej 55 na ulicę J. Sołtana 2.
17 sierpnia 1993 roku na podstawie decyzji Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ZSRM zmienił nazwę na Zespół Szkół Morskich.

Najważniejsze osiągnięcia szkoły to:

-20 lutego 1975 roku statek szkolny s/t "E. Gierczak" pod dowództwem kpt. ż.w. Czesława Zabłockiego w rejsie afrykańskim przekracza równik

- chrzest równikowy statku i uczniów (neofitów); 20 czerwca 1987 roku

- nadanie szkole imienia inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego i wręczenie sztandaru; 30 stycznia 1989 roku

- przyjęcie szkoły do Klubu Przodujących Szkół;

-20 grudzień 1999 roku ZSM otrzymuje certyfikat dot. Systemu Zarządzania Jakością ISO-9001;

-sierpień 2004 rok - ZSM otrzymuje certyfikat "Zachodniopomorska Szkoła Jakości",

-styczeń 2005 certyfikat "Przyjaźni środowisku".

-25 stycznia 2008 szkoła otrzymała certyfikat "Mecenas Polskiej Ekologii w IX edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".

Dotychczas mury szkoły opuściło ponad 10 tysięcy absolwentów.

Zespół Szkół Morskich jest laureatem VI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" w kategorii "Promotor Ekologii", które zostało wręczone naszej szkole w dniu 18.01.2005 roku w Pałacu Prezydenckim.

Szkoła posiada uznanie Ministerstwa Infrastruktury, jako ośrodek szkoleniowy w zakresie kształcenia kadr morskich zgodnie z międzynarodowa konwencją STCW.

Obecnie dyrektorem Zespołu jest mgr inż. Marzena Gańcza a organem prowadzącym - Ministerstwo Infrastruktury.

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl