Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II

Ogłoszenie nr 561000-N-2020 z dnia 2020-07-10 r. Zespół Szkół Morskich: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz […]

Czytaj więcej
Numer referencyjny postępowania: 2/904. Unieważnienie.
Czytaj więcej
Numer referencyjny postępowania: 2/904

Zawartość w pliku: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: "Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu […]

Czytaj więcej
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki...

Ogłoszenie nr 554980-N-2020 z dnia 2020-06-25 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zespół Szkół Morskich: „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II” Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii […]

Czytaj więcej
Wyniki o naborze na stanowisko głównego księgowego

Wyniki o naborze na stanowisko głównego księgowego

Czytaj więcej
Konkursu na wolne stanowisko głównego, księgowego w Zespole Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe

Zapytanie cenowe w ramach rozeznania rynku.

Czytaj więcej
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu: Budowa i eksploatacja urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV z egzaminem zewnętrznym.

Czytaj więcej
Przedłużenie składania ofert- Budowa i eksploatacja urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV z egzaminem - kurs z egzaminem zewnętrznym.
Czytaj więcej
Przedłużenie terminu składania ofert-Przeprowadzenie kursu na uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, w tym specjalizowanych (kategoria I WJO)
Czytaj więcej
Wybór najkorzystniejszej oferty - Remont internatu ZSM
Czytaj więcej
Przeprowadzenie kurus Budowa i eksploatacja urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV z egzaminem - kurs z egzaminem zewnętrznym.
Czytaj więcej

Rekrutacja

Nie zwlekaj! Zdobądź dobry zawód! 
REKRUTACJA

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00
email: sekretariat@zsm.edu.pl


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
email: internat@zsm.edu.pl
internat.zsm.edu.pl
  • FB
  • Twitter
  • YouTube
  • BIP

Partnerzy

Computart.pl