Tylko kilka kroków dzieli Cię do wymarzonej szkoły!

1. Wybierz interesujący cię kierunek

Opisy kierunków
Technikum morskie
4-letnie dla absolwentów gimnazjów
i 5-letnie dla abslowentów szkół podstawowych, w zawodach:

-technik nawigator morski,
-technik budowy jednostek pływających,
-technik mechanik okrętowy,
-technik logistyk,
-technik informatyk.

Szkoła branżowa I stopnia, 3-letnia, w zawodach:

-monter kadłubów jednostek pływających,
-magazynier logistyk.

2. Pobierz dokumenty

Pobierz tutaj!

3. Złóż dokumenty w sekretariacie

W terminie 9 maja-18 czerwca  2019 do 15.00
Do wniosku o przyjęcie do szkoły (druk w sekretariacie i na stronie internetowej ZSM) należy dołączyć:

- zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie 

(skierowanie należy odebrać w sekretariacie ZSM. Skierowania będą wydawane do 
8 lipca 2019. Osoby z wadą wzroku, które złożyły wniosek do technikum w zawodzie: technik nawigator morski i technik mechanik okrętowy zgłaszają się na badanie z zaświadczeniem od lekarza okulisty);

- 3 podpisane fotografie;

- kopię lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach testów – od 22.06.2018 r. do 26.06.2018 r. 
oraz jeśli posiadają:

- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz zaświadczenie o uzyskaniu wysokiego miejsca w innych zawodach organizowanych przez KO.

Pozostałe informacje

Ogłoszenie wyników rekrutacji:
5 lipca 2019, godz.12.00
Potwierdzenie przez uczniów woli nauki w szkole poprzez złożenie oświadczenia oraz oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach testów i zaświadczenia lekarza medycyny pracy:
do 10 lipca 2019 do godz.15.00
Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych, którzy potwierdzili wolę nauki w ZSM:
12 lipca godz.12.00

Rekrutacja

Nie zwlekaj! Zdobądź dobry zawód! 
REKRUTACJA

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00
email: sekretariat@zsm.edu.pl


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
email: internat@zsm.edu.pl
internat.zsm.edu.pl
  • FB
  • Twitter
  • YouTube
  • BIP

Partnerzy

Computart.pl
thumbs-o-up