Tylko kilka kroków dzieli Cię do wymarzonej szkoły!

1. Wybierz interesujący cię kierunek

Opisy kierunków
Technikum morskie
5-letnie dla abslowentów szkół podstawowych, w zawodach:

-technik nawigator morski,
-technik mechanik okrętowy,
-technik logistyk,
-technik informatyk.

2. Pobierz dokumenty

Pobierz stąd!

3. Złóż dokumenty w sekretariacie

Do wniosku o przyjęcie do szkoły (druk w sekretariacie i na stronie internetowej ZSM) należy dołączyć:

- zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie 
(skierowanie należy odebrać w sekretariacie ZSM)

- 3 podpisane fotografie;

- kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

4. Wyślij dokumenty

[email protected]
i sprawdź harmonogram rekrutacji poniżej

Harmonogram rekrutacji

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
od 09.05.2022 do 20.06.2022
Uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
od 24.06.2022 do 12.07.2022 do godz.15.00
PODANIE DO WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH
19.07.2022 godz.12.00
Potwierdzanie przez uczniów woli nauki w szkole poprzez złożenie oświadczenia, oryginałów świadectw
i wyników testów oraz zaświadczenia lekarza medycyny pracy:
od 19.07.2022 do 22.07.2022 do godz. 15.00
OGŁOSZENIE LIST UCZNIÓW NIEPRZYJĘTYCH I PRZYJĘTYCH,
KTÓRZY POTWIERDZILI WOLĘ NAUKI:
25.07.2022 godz.12.00

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita Polska70 lat Portu Szczcin-ŚwinoujścieLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl