Rekrutacja

Tylko kilka kroków dzieli Cię do wymarzonej szkoły!

1. Wybierz interesujący cię kierunek

Opisy kierunków
Technikum morskie
5-letnie dla abslowentów szkół podstawowych, w zawodach:

-technik nawigator morski,
-technik budowy jednostek pływających,
-technik mechanik okrętowy,
-technik logistyk,
-technik informatyk.

2. Pobierz dokumenty

Pobierz tutaj!

3. Złóż dokumenty w sekretariacie

W terminie 15 czerwca - 10 lipca  2020, do godz.15.00
Do wniosku o przyjęcie do szkoły (druk w sekretariacie i na stronie internetowej ZSM) należy dołączyć:

- zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie 
(skierowanie należy odebrać w sekretariacie ZSM)

- 3 podpisane fotografie;

- kopię lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum – 
  od 22.06.2020 r. do 10.07.2020 r. 

- zaświadczenia o wynikach testów-
od 31.07.2020 do 04.08.2020

4. Wyślij dokumenty online

Harmonogram rekrutacji

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
od 15 czerwca do 10 lipca 2020, do godziny 15.00
Uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
od 26 czerwca do 10 lipca 2020, do godziny 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie
od 31 lipca do 4 sierpnia 2020, do godziny 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie
od 31 lipca do 4 sierpnia 2020, do godziny 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań lub kryteriów rekrutacyjnych (na stronie internetowej szkoły)
od 5 sierpnia do 11 sierpnia 2020
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (na stronie internetowej szkoły)
12 sierpnia 2020
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów zewnętrznych, o ile nie zostały złożone w terminie uzupełniania wniosków oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*
od 13 do 18 sierpnia 2020, do godziny 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ( na stronie internetowej szkoły)
do 19 sierpnia 2020, do godziny 14.00
Wystąpienie rodziców do komisji rekrutacyjnej o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do 22 sierpnia 2020
Rozpatrzenie odwołania
do 3 dni od dnia złożenia odwołania

Rekrutacja

Nie zwlekaj! Zdobądź dobry zawód! 
REKRUTACJA

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00
email: sekretariat@zsm.edu.pl


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
email: internat@zsm.edu.pl
internat.zsm.edu.pl
  • FB
  • Twitter
  • YouTube
  • BIP

Partnerzy

Computart.pl