We wtorkową uroczystość nowym ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji został nasz absolwent Joachim Brudziński, który wcześniej pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu.  Joachim Brudziński na w/w stanowisku zastąpił Mariusza Błaszczaka, który został nominowany na stanowisko Ministra Obrony Narodowej.