hello world!

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

7 listopada 2023

w zakresie części 1, 2, 3 i 4 Zamówienia

Świnoujście, dnia 7 listopada 2023 r.

Zespół Szkół Morskich

ul. Jana Sołtana 2

72-602 Świnoujście

telefon: +48 91 321 62 87

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://www.zsm.edu.pl/

Adres strony internetowej do składania ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą: https://ezamowienia.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza epuap: https://epuap.gov.pl/ZSMSwinoujscie

Adres poczty elektronicznej: [email protected]

Nr sprawy: ZSM-2/940/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na cztery części

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

w zakresie części 1, 2, 3 i 4 Zamówienia

Zamawiający, na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsze wybrane zostały następujące oferty:

W zakresie Części 1 została wybrana oferta Wykonawcy CEZAS – GLOB Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn za cenę brutto: 155.247,00 zł.

UZASADNIENIE

Oferta nr 15 Wykonawcy CEZAS – GLOB Sp. z o. o. w Olsztynie jest najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, gdyż spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SWZ oraz otrzymała najwyższą maksymalną liczbę 100,00 pkt za wszystkie kryteria oceny ofert łącznie.

* * *

W zakresie Części 2 została wybrana oferta Wykonawcy BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów za cenę brutto: 53.481,63 zł.

UZASADNIENIE

Oferta nr 16 Wykonawcy BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX Marcin Puźniak jest najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, gdyż spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SWZ oraz otrzymała najwyższą maksymalną liczbę 100,00 pkt za wszystkie kryteria oceny ofert łącznie.

* * *

W zakresie Części 3 została wybrana oferta Wykonawcy MULTIROLETY Łukasz Płocki PiotrPłocki Sp. j. w Łodzi, ul. Przędzalniana 93, 93-114 Łódźza cenę brutto: 31.365,00 zł.

UZASADNIENIE

Oferta nr 10 Wykonawcy MULTIROLETY Łukasz Płocki Piotr Płocki Sp. j. w Łodzi jest najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, gdyż spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SWZ oraz otrzymała najwyższą maksymalną liczbę 100 pkt za wszystkie kryteria oceny ofert łącznie.

* * *

W zakresie Części 4 została wybrana oferta Wykonawcy APOLLA Sp. z o.o., Barwałd Górny 372, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, za cenę brutto: 44.950,00.

UZASADNIENIE

Oferta nr 8 Wykonawcy APOLLA Sp. z o.o., Barwałd Górny 372, 34-130 Kalwaria Zebrzydowskajest najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, gdyż spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SWZ oraz otrzymała najwyższą maksymalną liczbę 93,33 pkt za wszystkie kryteria oceny ofert łącznie.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert – Część 1

Nr ofertyNazwa i adres WykonawcyCena całkowita brutto Pkt (waga kryterium 60%)
Okres gwarancji i rękojmi (m-c)
(waga kryterium 30%)
Okres gwarancji i rękojmi pktWysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi (%) (waga kryterium 10%)Wysokość kary umownej pktŁącznie cena całkowita + okres gwarancji i rękojmi + wysokość kary umownej pkt
2LCG Sp. z o. o. ul. Józefa Zalewskiego 22 43-400 Cieszyn OFERTA ODRZUCONA W CAŁOŚCI-----
-
3TORO Sp. z o.o. Breń 64A 33-140 Lisia Góra236.344,50 zł brutto (39,41 pkt)3630,000,6

10,00
79,41
5KARIAN Sp. j. Jan, Bożena, Andrzej Karwan Chojęcin Szum ul. Warszawska 48 63-640 Bralin208.288,20 zł (44,72 pkt)3630,000,6

10,00
84,72
6DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno OFERTA ODRZUCONA W CAŁOŚCI----
-
-
9BYDGOSTA Sp. z o.o. ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz307.994,46 zł (30,24 pkt)3630,000,610,00
70,24
11PK-STUDIO Piotr Klepka ul. Gawota 17A 02-830 Warszawa ODRZUCENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ-----

12Jard Sp. z o. o. Al. Na Skarpie 21/11 00-488 Warszawa
199.808,58 zł (46,62 pkt)3630,000,610,00
86,62
14Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o. o. Aleja Solidarności 15 15-751 Białystok240.528,96 zł (38,73 pkt)3630,000,610,00
78,73
15CEZAS – GLOB Sp. z o.o. ul. Żelazna 2 10-419 Olsztyn155.247,00 zł (60,00 pkt)3630,000,6

10,00
100,00
17TRONUS POLSKA Sp. z o. o. ul. Ordona 2 A 01-237 Warszawa OFERTA ODRZUCONA W CAŁOŚCI----

-
-
19MEBLE Mateusz Baczewicz ul. Traugutta 56 83-200 Starogard Gdański OFERTA ODRZUCONA W CAŁOŚCI----

-
-

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert – Część 2

Nr ofertyNazwa i adres WykonawcyCena całkowita brutto Pkt (waga kryterium 60%)
Okres gwarancji i rękojmi (m-c)
(waga kryterium 30%)
Okres gwarancji i rękojmi pktWysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi (%) (waga kryterium 10%)Wysokość kary umownej pktŁącznie cena całkowita + okres gwarancji i rękojmi + wysokość kary umownej pkt
2LCG Sp. z o. o. ul. Józefa Zalewskiego 22 43-400 Cieszyn OFERTA ODRZUCONA W CAŁOŚCI-----
-
3TORO Sp. z o.o. Breń 64A 33-140 Lisia Góra62.164,20 zł (51,62 pkt)3630,000,6

10,00
91,62
4Dyskret Sławomir Kiersztyn Borowina Sitaniecka 52B 22-400 Zamość ODRZUCENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ-----
-
7W&A Adam Wasielewski ul. Powstańców Wlkp. 47/5 63-800 Gostyń OFERTA ODRZUCONA W CAŁOŚCI----
-
-
13w&w design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Pokoju 8A/7 40-859 Katowice OFERTA ODRZUCONA W CAŁOŚCI-----
-
16BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX Marcin Puźniak Gorzeszów 19 58-405 Krzeszów53.481,63 zł (60,00 pkt)3630,000,610,00
100,00
17TRONUS POLSKA Sp. z o. o. ul. Ordona 2 A 01-237 Warszawa OFERTA ODRZUCONA W CAŁOŚCI----

-
-

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert – Część 3

Nr ofertyNazwa i adres WykonawcyCena całkowita brutto Pkt (waga kryterium 60%)
Okres gwarancji i rękojmi (m-c)
(waga kryterium 30%)
Okres gwarancji i rękojmi pktWysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi (%) (waga kryterium 10%)Wysokość kary umownej pktŁącznie cena całkowita + okres gwarancji i rękojmi + wysokość kary umownej pkt
2LCG Sp. z o. o. ul. Józefa Zalewskiego 22 43-400 Cieszyn OFERTA ODRZUCONA W CAŁOŚCI-----
-
10MULTIROLETY Łukasz Płocki Piotr Płocki Sp. j. ul. Przędzalniana 93 93-114 Łódź31.365,00 zł (60,00 pkt)3630,000,610,00
100,00
17TRONUS POLSKA Sp. z o. o. ul. Ordona 2 A 01-237 Warszawa OFERTA ODRZUCONA W CAŁOŚCI----

-
-

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert – Część 4

Nr ofertyNazwa i adres WykonawcyCena całkowita brutto Pkt (waga kryterium 60%)
Okres gwarancji i rękojmi (m-c)
(waga kryterium 30%)
Okres gwarancji i rękojmi pktWysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi (%) (waga kryterium 10%)Wysokość kary umownej pktŁącznie cena całkowita + okres gwarancji i rękojmi + wysokość kary umownej pkt
1Nowa Szkoła Sp. z o. o. ul. POW 25 90-248 Łódź OFERTA ODRZUCONA W CAŁOŚCI-----
-
2LCG Sp. z o. o. ul. Józefa Zalewskiego 22 43-400 Cieszyn OFERTA ODRZUCONA W CAŁOŚCI-----
-
6DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno OFERTA ODRZUCONA W CAŁOŚCI-----
-
7W&A Adam Wasielewski ul. Powstańców Wlkp. 47/5 63-800 Gostyń OFERTA ODRZUCONA W CAŁOŚCI-----
-
8APOLLA Sp. z o.o. Barwałd Górny 372 34-130 Kalwaria Zebrzydowska44.950,00 zł (60,00 pkt)3630,000,2
3,33
93,33
11PK-STUDIO Piotr Klepka ul. Gawota 17A 02-830 Warszawa56.457,00 zł (47,77 pkt)3630,000,610,00
87,77
14Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o. o. Aleja Solidarności 15 15-751 Białystok66.973,50 zł (40,27 pkt)3630,000,610,00
80,27
15CEZAS – GLOB Sp. z o.o. ul. Żelazna 2 10-419 Olsztyn58.500,00 zł (46,10 pkt)3630,000,6

10,00
86,10
17TRONUS POLSKA Sp. z o. o. ul. Ordona 2 A 01-237 Warszawa OFERTA ODRZUCONA W CAŁOŚCI----

-
-
18Moje Bambino Sp. z o. o. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź51.352,50 zł (52,52 pkt)3630,000,6

10,00
92,52

Informacja o wykonawcach, których oferty podlegały odrzuceniu:

 1. Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy LCG Sp. z o. o. ul. Józefa Zalewskiego 22, 43-400 Cieszynpodlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.

Zgodnie z SWZ Wykonawca winien wskazać w załączniku 1 (formularz oferty) wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi podając wysokość kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy w wysokości od 0,2% do 0,6% wynagrodzenia umownego brutto za realizację zamówienia. Minimalna wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi wynosi 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za realizację zamówienia.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi w wysokości niższej niż 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za realizację, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

Mając na uwadze, że Wykonawca w ogóle nie zaoferował w złożonym formularzu ofertowym kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi w jakiejkolwiek wysokości, zachodzi wskazana w art. 226 ust. 1 pkt 5) przesłanka odrzucenia oferty, albowiem treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

 1. Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipnopodlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) Pzp.

Działając na podstawie art. 223 ust. 1 oraz art. 274 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 Pzp oraz postanowień SWZ Zamówienia, Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS w celu potwierdzenia, że osoby, które podpisały ofertę złożoną przez Wykonawcę są uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy. Zgodnie z SWZ, oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi, bądź przez osobę upoważnioną.

Nadto Zamawiający wezwał Wykonawcę, do złożenia oświadczenia, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp tj. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wezwał także Wykonawcę do złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 SWZ, tj. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/ub dokumentów na potwierdzenie, że: 1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, tj.: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstawy do wykluczenia.

Wykonawca nie złożył ww. dokumentów (w tym podmiotowych środków dowodowych) w wyznaczonym terminie, w związku z czym jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) Pzp.

 1. Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy W&A Adam Wasielewski, ul. Powstańców Wlkp. 47/5, 63-800 Gostyń podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) Pzp.

Zamawiający wezwał Wykonawcę, do złożenia oświadczenia, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp tj. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wezwał także Wykonawcę do złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 SWZ, tj. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/ub dokumentów na potwierdzenie, że: 1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, tj.: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstawy do wykluczenia.

Wykonawca nie złożył ww. dokumentów (w tym podmiotowych środków dowodowych) w wyznaczonym terminie, w związku z czym jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) Pzp.

 1. Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy TRONUS POLSKA Sp. z o. o., ul. Ordona 2 A, 01-237 Warszawa podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) Pzp.

Zamawiający wezwał Wykonawcę, do złożenia oświadczenia, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp tj. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wezwał także Wykonawcę do złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 SWZ, tj. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/ub dokumentów na potwierdzenie, że: 1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, tj.: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstawy do wykluczenia.

Wykonawca nie złożył ww. dokumentów (w tym podmiotowych środków dowodowych) w wyznaczonym terminie, w związku z czym jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) Pzp.

 1. Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy MEBLE Mateusz Baczewicz, ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) Pzp.

Zamawiający wezwał Wykonawcę, do złożenia oświadczenia, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp tj. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wezwał także Wykonawcę do złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 SWZ, tj. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/ub dokumentów na potwierdzenie, że: 1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, tj.: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstawy do wykluczenia.

Wykonawca nie złożył ww. dokumentów (w tym podmiotowych środków dowodowych) w wyznaczonym terminie, w związku z czym jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) Pzp.

 1. Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy Nowa Szkoła Sp. z o. o., ul. POW 25, 90-248 Łódź podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp.

Wykonawca nie złożył oświadczania w przedmiocie związania ofertą w terminie do dnia 20 października 2023 r. W związku z czym jego oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp.

 1. Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp.

Zamawiający wezwał wykonawcę na podstawie przepisu art. 307 ust. 2 Pzp o wyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertami złożonymi przez Wykonawcę na poszczególne części Zamówienia do dnia 17 listopada 2023 roku. Zamawiający poinformował Wykonawcę, że wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem pierwotnie określonego terminu związania ofertą (tj. 20 października 2023 r.).

Wykonawca nie złożył oświadczania w przedmiocie zgody w wyznaczonym mu terminie, tj. do dnia 20 października 2023 r. w związku z czym jego oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp

POUCZENIE

 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł́ lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
 2. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy,

b) zaniechanie czynnoścí w postepowanių o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany̨ na podstawie ustawy.

 1. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
 2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl