hello world!

Informacja z otwarcia ofert

5 lipca 2023

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi ZSM w Świnoujściu – Etap V

Świnoujście, dnia 05.07.2023 r.
Zespół Szkół Morskich
ul. Jana Sołtana 2
72-602 Świnoujście
telefon: +48 91 321 62 87
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://www.zsm.edu.pl/
Adres strony internetowej do składania ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą: https://ezamowienia.gov.pl Elektroniczna skrzynka podawcza epuap: https://epuap.gov.pl/ZSMSwinoujscie
Adres poczty elektronicznej: [email protected]
Znaksprawy: ZSM-2/670/2023
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
W dniu 05.07.2023 r. Zamawiający Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi ZSM w Świnoujściu – Etap V
Zamawiający informuje, że:

 1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 2 400 000,00 PLN brutto.
 2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:
  KONSORCJUM SOLID BUD Łukasz Spitalniak oraz SOLID BUD IRENEUSZ KARDASZ, Słaborowice 30, 63-410 Ostrów Wielkopolski.
  1.
  oferta za wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SWZ za całkowitą cenę umowną brutto: 8.740.008,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki),
  w tym:
  1) cena brutto za realizację Zakresu Podstawowego:
  648.000,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
  2) cena brutto za realizację Opcji 1 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. a) SWZ:
  896.400,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
  3) cena brutto za realizację Opcji 2 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. b) SWZ:
  2.106.000,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
  4) cena brutto za realizację Opcji 3 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. c) SWZ:
  48.600,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
  5) cena brutto za realizację Opcji 4 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. d) SWZ:
  97.200,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
  6) cena brutto za realizację Opcji 5 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. e) SWZ:
  1.890.000,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
  7) cena brutto za realizację Opcji 6 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. f) SWZ:
  1.498.824,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
  8) cena brutto za realizację Opcji 7 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. g) SWZ:
  1.414.584,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
  9) cena brutto za realizację Opcji 8 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. h) SWZ:
  54.000,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
  10) cena brutto za realizację Opcji 9 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. i) SWZ:
  43.200,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
  11) cena brutto za realizację Opcji 10 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. j) SWZ:
  43.200,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki).
  2.
  Okres rękojmi i gwarancji: 72 miesiące.
  3.
  Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki: 4.000,00 zł.

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl