hello world!

Informacja z otwarcia ofert meble

21 lipca 2021

                                               Świnoujście, dnia 21 lipca 2021 r.

Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego

w Świnoujściu

ul. Jana Sołtana 2

72-602 Świnoujście

Adres poczty elektronicznej: [email protected]

Adres strony internetowej: www.zsm.edu.pl

Nr sprawy: ZSM-2/2388/2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nadostawy pn. „Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na trzy części”

Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 19 lipca 2021 r. o godzinie 10:45 na Miniportalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

280.000,00 złotych brutto

Numer ofertyWykonawcaCena brutto za realizację zakresu podstawowego  Cena brutto za realizację zakresu objętego prawem opcji    Cena brutto
1Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o. o. Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok  175.708,00 zł      15.921,00 zł    191.629,00 zł
2MIL-SYSTEM Sp. z o. o. Sp. k. ul. Jarzębinowa 84 11-034 Stawiguda203.408,20 zł    14.073,66 zł    217.482,50 zł
3DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno144.303,60 zł    15.441,42 zł    159.745,02 zł
4P.U.P. MEBLOSTAL Michał Baczewicz ul. Traugutta 56 83-200 Starogard Gdański157.661,40 zł    22.324,50 zł    179.985,90 zł
5Cezas - Glob Sp. z o. o. ul. Żelazna 2 10-419 Olsztyn136.730,00 zł    14.849,00 zł    151.579,00 zł
6Chef’s Place Kosterka i Wspólnicy s. c. Izabela Kosterka, Patryk Kosterka ul. Rędzińska 116 42-209 Częstochowa141.280,75 zł      11.118,90 zł      152.399,65 zł
7KRT GROUP Sp. z o. o. ul. J. Osterwy 4/10 23-200 Kraśnik156.971,99 zł    12.896,55 zł    169.868,54 zł
8PPHU SYBIU Damian Golonka Głuchów 569 37-100 Łańcut180.273,17 zł    15.193,70 zł    195.466,87 zł
9Multiko Narkiewicz Sp. j. ul. Cukrowa 12 D 71-004 Szczecin272.160,26 zł    17.345,04 zł    289.505,29 zł
10Biuro Inżynieryjne "DOT" Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29 lok. A 62-090 Mrowino148.092,00 zł    25.215,00 zł    173.307,00 zł
11KALL CARRION TRADING Sp. z o. o. Sp. k. Aleja Solidarności 75/26 00-090 Warszawa148.940,70 zł      18.117,90 zł      167.058,60 zł
12TRONUS POLSKA Sp. z o. o. ul. Ordona 2 A 01-237 Warszawa364.141,50 zł    32.631,90 zł    396.773,40 zł
Numer ofertyWykonawcaCena brutto
1DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno19.505,00 zł
2Chef’s Place Kosterka i Wspólnicy s. c. Izabela Kosterka, Patryk Kosterka ul. Rędzińska 116 42-209 Częstochowa30.446,45 zł
3Multiko Narkiewicz Sp. j. ul. Cukrowa 12 D 71-004 Szczecin49.716,18 zł
4Biuro Inżynieryjne "DOT" Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29 lok. A 62-090 Mrowino43.050,00 zł
5TRONUS POLSKA Sp. z o. o. ul. Ordona 2 A 01-237 Warszawa75.030,00 zł
  • Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje dotyczące cen wskazane w/w ofertach – część 3, w której kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 30.000,00 złotych brutto:
Numer ofertyWykonawcaCena brutto
1Multiko Narkiewicz Sp. j. ul. Cukrowa 12 D 71-004 Szczecin71.359,20 zł
2Biuro Inżynieryjne "DOT" Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29 lok. A 62-090 Mrowino54.120,00 zł
3MULTIROLETY Łukasz Płocki Piotr Płocki Sp. j. ul. Przędzalniana 93 93-114 Łódź48.400,00 zł
4TRONUS POLSKA Sp. z o. o. ul. Ordona 2 A 01-237 Warszawa51.414,00 zł

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Nadto Zamawiający zawiadamia, że w toku postępowania został złożony jeszcze jeden plik, który może zawierać ofertę, ale podczas próby jego deszyfryzacji na stronie: www.miniportal.uzp.gov.pl pojawia się komunikat: o treści: „Wybrany plik nie został przesłany przez ePUAP”, co może świadczyć o niezaszyfrowaniu pliku przez jego nadawcę – poniżej dowód podjęcia próby deszyfryzacji ww. pliku.

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl