hello world!

Informacja z otwarcia ofert

9 czerwca 2023

Świnoujście, dnia 06.06.2023 r.

Zespół Szkół Morskich

ul. Jana Sołtana 2

72-602 Świnoujście

telefon: +48 91 321 62 87

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://www.zsm.edu.pl/

Adres strony internetowej do składania ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą: https://ezamowienia.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza epuap: https://epuap.gov.pl/ZSMSwinoujscie

Adres poczty elektronicznej: [email protected]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 06.06.2023 r. Zamawiający Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi ZSM w Świnoujściu – Etap V

Zamawiający informuje, że:

 1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 2 200 000,00 PLN brutto.
 2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:

KONSORCJUM SOLID BUD Łukasz Spitalniak oraz SOLID BUD IRENEUSZ KARDASZ, Słaborowice 30, 63-410 Ostrów Wielkopolski.

1.

oferta za wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SWZ za całkowitą cenę umowną brutto: 9.418.302,33 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki),

w tym:

 1. cena brutto za realizację Zakresu Podstawowego:

702.000,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);

 1. cena brutto za realizację Opcji 1 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. a) SWZ:

583.200,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);

 1. cena brutto za realizację Opcji 2 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. b) SWZ:

2.246.400,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);

 1. cena brutto za realizację Opcji 3 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. c) SWZ:

64.800,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);

 1. cena brutto za realizację Opcji 4 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. d) SWZ:

116.640,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);

 1. cena brutto za realizację Opcji 5 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. e) SWZ:

2.106.864,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);

 1. cena brutto za realizację Opcji 6 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. f) SWZ:

1.741.014,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);

 1. cena brutto za realizację Opcji 7 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. g) SWZ:

1.608.984,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);

 1. cena brutto za realizację Opcji 8 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. h) SWZ:

91.800,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);

 1. cena brutto za realizację Opcji 9 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. i) SWZ:

81.000,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);

 1. cena brutto za realizację Opcji 10 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. j) SWZ:

75.600,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki).

2.

Okres rękojmi i gwarancji: 72 miesiące.

3.

Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki: 4.000,00 zł.

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl