W ramach akcji “Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” został ogłoszony konkurs filmowy – “Filmowy przeWODNIK”, promujący bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą. 

W konkursie mogą wziąć udział zespoły do 5 osób w wieku do 18 lat. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 1 września 2017 r. 30-sekundowego spotu filmowego promującego bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna zespołu na adres:

Komenda Główna Policji – Biuro Prewencji,

  1. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

z dopiskiem „Filmowy przeWODNIK”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września 2017 r., jury przyzna nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mailowym: bprew@policja.gov.pl