Pilnie potrzebna krew grupy ARH-. Pomóc mogą osoby z grupami krwi: AB, RH-, 0-, B-, A- lub AB-

Chętni do oddania krwi proszeni są o zgłaszanie się do p. S.Raszewskiego