hello world!

NPRCz: Projekt “Wychowanie przez czytanie” w klasie 2Tm

Temat: Jak podnieść poczucie własnej wartości?

Cele:

 • Kształtowanie pozytywnego poczucia własnej wartości, in. poprzez rozwój kompetencji uczniów z zakresu wyrażania i przyjmowania pochwał.

 

Każdy człowiek potrzebuje wysokiego poczucia własnej wartości. Bez niego nie ma nawet co marzyć o sukcesie czy chociażby zwykłym czerpaniu zadowolenia z życia. Na zajęciach doszliśmy do myśli, że chociaż wielu ludzi ocenia swoją wartość przez pryzmat materialnego sukcesu, to tak naprawdę uświadomiliśmy sobie, że bogactwo i sława nie czynią człowieka lepszym od innych. Istnieje wiele rzeczy, które można zrobić w celu podniesienia własnej samooceny. Uczniowie zostali zapoznani z najskuteczniejszymi sposobami na radykalne podniesienie poczucia własnej wartości. Oto przykładowe:

 1. Rób to, co kochasz
 2. Afirmuj własne myśli
 3. Uwierz w siebie
 4. Nie porównuj się z innymi
 5. Wzmacniaj swoje siły, rozwijaj umiejętności
 6. Otaczaj się pozytywnie myślącymi ludźmi.

Na koniec zajęć zapoznali się z książkami, które pomagają w radzeniu sobie z emocjami, skłaniają do refleksji nad swoim życiem, wzmacniają poczucie własnej wartości.  Są to m. in. publikacje Peale W., Schuller R.

Dziękuję uczniom za ciekawe zajęcia.

W trakcie zajęć zrealizowano następujące zadania z “Programu wychowawczo-profilaktycznego” szkoły:

 1. Uczeń sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia.
 2. Uczeń potrafi dokonać samooceny.
 3. Uczeń rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami.
 4. Uczeń umie wyrażać swoje poglądy i dążenia.

 

Zajęcia przeprowadziła oraz sprawozdanie przygotowała Anna Raszewska.

Rekrutacja

Nie zwlekaj! Zdobądź dobry zawód! 
REKRUTACJA

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00
email: sekretariat@zsm.edu.pl


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
email: internat@zsm.edu.pl
internat.zsm.edu.pl
 • FB
 • Twitter
 • YouTube
 • BIP

Partnerzy

Computart.pl