hello world!

Procedura działalności biblioteki Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu w okresie pandemii COVID-19

26 maja 2020

Podstawa prawna:

 1.  Art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 . poz. 322, 374 i 567)
 2. Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczą organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym.
 3. Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.
 1. PROCEDURA PRZYJMOWANIA KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI
 1. Książki można oddawać od 1 do 26 czerwca 2020r.
 2. Bibliotekarz będzie odbierał książki w bibliotece
  w poniedziałki i środy w godz. 900 – 1200.
 3. W pozostałe dni i godziny książki można zostawiać na portierni szkoły,
  w godzinach 800 – 1500
 4. Do stanowiska bibliotekarza podchodzimy pojedynczo z zachowaniem reżimu sanitarnego (rękawiczki, maseczki, najlepiej własny długopis).
 5. Do każdej oddawanej książki należy włożyć kartkę z datą zwrotu, nazwiskiem i klasą.
 6. Książki odkładamy do wyznaczonego kartonu, bibliotekarz zapisuje na liście klasę, imię i nazwisko ucznia oraz ilość zwracanych książek.
 7. W przypadku zostawiania książek na portierni – także należy wpisać się
  na przygotowaną listę.
 8. Odebrane książki, oznaczone kartką z datą przyjęcia, zostaną przetransportowane
  do wyznaczonego pomieszczenia na  przynajmniej 3-dniową kwarantannę.
  Po tym czasie zostaną dostarczone do biblioteki.
 9. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 10. Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie w bibliotece, lub pomieszczeniu w którym odbierane są książki, w maseczkach i rękawiczkach.
 11. W przypadku zagubienia książki lub podręcznika należy skontaktować się z bibliotekarzem: [email protected]
 1. Postanowienia końcowe
 2. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły.
 3. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, rodzice oraz opiekunowie młodzieży
 4. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych uczniów
  z niniejszą procedurą odpowiada wicedyrektor szkoły oraz wychowawcy klas

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita Polska70 lat Portu Szczcin-ŚwinoujścieLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl