hello world!

Procedura przychodzenia/wychodzenia i przebywania na terenie szkoły

25 maja 2020

PROCEDURA PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY PODCZAS KONSULTACJI W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIAZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM  COVID-19

  1. Na terenie szkoły mogą przebywać uczniowie tylko w uzgodnionym z nauczycielem terminie i czasie prowadzenia konsultacji.
  2. W konsultacjach nie mogą wziąć udziału uczniowie chorzy i uczniowie, którzy zamieszkują z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji.
  3. Do szkoły należy przyjść z własnymi podręcznikami i przyborami. Nie ma możliwości ich pożyczenia. Nie ma możliwości korzystania dystrybutorów wody i sklepiku szkolnego.
  4. Do szkoły należy przyjść w umundurowaniu zgodnie ze statutem szkoły i obowiązkowo z osłoną na usta i nos, z zachowaniem dystansu około 2 metrów od innej osoby.
  5. Do szkoły uczniowie wchodzą pojedynczo.
  6. Obowiązkowo przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce- płyn dostępny jest w przedsionku szkoły i ewentualnie poddać się procedurze pomiaru temperatury przez pracownika szkoły.
  7. Unikać wszelkich skupisk uczniów , zachować dystans  przebywając na korytarzu, w toalecie, w sali przedmiotowej oraz na terenach wokół szkoły. Uczniowie nie przestrzegający zasad będą musieli opuścić budynek i teren szkoły.
  8. Podczas kichania czy kasłania należy w odpowiedni sposób zasłaniać twarz (przedramieniem).
  9. Bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną przy umywalce, nie podawać ręki na powitanie, unikać dotykania oczu, ust i nosa.
  10.  Korzystanie z biblioteki tylko w godzinach wyznaczonych przez bibliotekarza z uwzględnieniem zasad wypożyczania książek   (strona internetowa szkoły).

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl