Uwaga – zmiana formularza zgłoszeniowego!!!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – OSOBA UCZĄCA SIĘ

W związku z koniecznością dokonania zmian w formularzu zgłoszeniowym dla osoby uczącej się, chcącej wziąć udział w projekcie ERASMUS+ bardzo proszę wychowawców, aby w poprawionych wersjach formularza zgłoszeniowego w części B wpisali następujące dane:

-średnia ocen
-ocena z praktyki zawodowej
-opinia wychowawcy: ocena z zachowania, frekwencja na zajęciach

(wszystkie dane proszę podać z zeszłego roku szkolnego)

Dziękuję i przepraszam za zamieszanie,
Elżbieta Kowalczyk

 

Informacje o projekcie  Informacje dla uczniów

 

Tytuł projektu: Kultura brytyjska dawniej i dziś – kreatywne nauczanie. Doskonalenie zawodowe nauczyciela języka angielskiego Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu.
POWERSE 2016-1-PL01-KA101-023475
Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu zrealizuje w terminie od 15 listopada 2016 roku do 14 czerwca 2018 roku projekt „Kultura brytyjska dawniej i dziś – kreatywne nauczanie. Doskonalenie zawodowe nauczyciela języka angielskiego Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu” w ramach programu KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Cel: Celem projektu jest poprawa jakości pracy poprzez rozwój kompetencji zawodowych i językowych nauczyciela języka obcego. W projekcie weźmie udział nauczycielka języka angielskiego. Kurs zatytułowany jest Modern British Culture i skierowany jest do wszystkich tych, którzy są zainteresowani kulturą brytyjską i jej bieżącymi sprawami oraz chcą włączyć zdobytą wiedzą na temat kultury w swoją pracę. Mobilność jest przewidziana na okres 2 tygodni. Program kursu jest oparty na zagadnieniach dotyczących historii Wielkiej Brytanii od roku 1066, systemu edukacji, zdrowia, polityki wewnętrznej kraju, pozycji Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej, porusza problemy etniczne, tożsamości kulturowej i narodowej, poczucie przynależności regionalnej. Oprócz zagadnień związanych z kulturą Wielkiej Brytanii, na kursie omawiane będą zagadnienia związane z gramatyką, słownictwem, fonetyką i fonologią, oraz umiejętności komunikacyjne: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie. Planowana aktywność ma za zadanie wspierać realizację poszczególnych zadań. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach zapewni bezpośredni kontakt z językiem mówionym.

 

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne

W związku z realizacją projektu „Nowe doświadczenia moją przyszłością - mobilność uczniów Zespołu Szkół Morskich kluczem do sukcesu zawodowego” o numerze 2017-1-PL01-KA102-035778 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia...

czytaj dalej
Listy rankingowe

Listy rankingowe

  LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH PROGRAM ERASMUS+ Akcja KA1 Mobilność edukacyjna; KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego TECHNIK INFORMATYK Szczuchniak Amelia Chrzanowska Wiktoria Lehmann Adrian Bołtruczuk Anna Grygielewicz...

czytaj dalej
Erasmus+ Egzamin ustny język angielski

Erasmus+ Egzamin ustny język angielski

Moi kochani, przypominam, że w sobotę 28 października 2017 oraz w niedzielę 29 października 20917 odbędzie się druga część rekrutacji, tzw. część ustna, czyli rozmowa w języku angielskim. Będziecie musieli odpowiedzieć na 3 wylosowane przez Was pytania. Udzielajcie...

czytaj dalej
Test kompetencji językowych

Test kompetencji językowych

Zapraszam wszystkich, którzy złożyli formularze rekrutacyjne na test kompetencji językowych. Szczegóły - listy osób, numery sal, godzina są podane w gablocie na parterze obok sali 30. Zaczynamy w środę 25 października 2017 roku o godzinie 14:30 - 3 grupy...

czytaj dalej

Archiwa

Wyniki porównania EWD