hello world!

Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 6 października 2018r, z udziałem Orkiestry Wojskowej, zaproszonych gości, rodziców, na placu apelowy szkoły odbyła się Uroczystość  Ślubowania Klas I. W uroczystości wzięli udział znakomici goście:
Pan Grzegorz Witkowski- Podsekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
Pan Krzysztof Kozłowski- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
Pan Janusz Karp - Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej  MGMi ŻŚ,
Pan Janusz Żmurkiewicz- Prezydent Miasta Świnoujście,
Pan Paweł Sujka- z-ca Prezydenta Miasta,
Pan Zdzisław Merchelski- wiceprzewodniczący Rady Miasta,
Pan Andrzej Staszyński- przewodniczący Komisji Edukacji RM,
Pan Andrzej Mrozek- przewodniczący komisji Gospodarki Morskiej RM,
Pan komandor Marek Bartkowski- Komendant Portu Wojennego w Świnoujściu-
z VIII Flotylii Obrony Wybrzeża,
Pan komandor por. Zbigniew Iracki - Komendant Pomorskiego Dywizjonu
Straży Granicznej,
Pan mjr Piotr Suski- WKU Świnoujście,
Pan dr hab Stanisław Iwan - dziekan Wydziału Inżynieryjno-ekonomicznego
Akademii Morskiej w Szczecinie,
Pan Damian Brodacki- specjalista DEM MGMi ŻŚ
oraz przedstawiciele zakładów pracy i instytucji współpracujących ze szkołą.
Ślubowanie złożyło 83 uczniów klas I kształcących się w zawodach:  technik nawigator morski, technik mechanik okrętowy, technik logistyk i technik informatyk. Pasowania na ucznia dokonał Pan Minister Grzegorz Witkowski oraz dyrektor ZSM Marzena Gańcza.
Z okazji tej uroczystości list do dyrekcji, rady pedagogicznej i uczniów skierował wybitny absolwent szkoły- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński. List odczytał Minister Krzysztof
Kozłowski. W czasie uroczystości dyrektor ZSM- Marzena Gańcza, przewodnicząca Rady Rodziców Tamara Trochimczuk oraz uczniowie podziękowali przedstawicielom  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Panu Ministrowi Grzegorzowi Witkowskiemu oraz Panu Dyrektorowi Januszowi Karpowi , Panu Ministrowi Krzysztofowi Kozłowskiemu za okazane szkole wsparcie i pomoc w realizacji zadań edukacyjnych. Podziękowano również za wieloletnia współpracę emerytownemu dyrektorowi Żeglugi Świnoujskiej - Panu Jerzemu Bartczakowi oraz przedstawicielom  współpracujących ze szkołą zakładów pracy za pomoc w realizacji zadań. Podziękowania przekazano również Zarządowi Portu Szczecin- Świnoujście za przekazane środki finansowe wysokości 20 000zł na zakup pomocy dydaktycznych. Po uroczystości Pan Minister Grzegorz Witkowski, Pan Minister Krzysztof Kozłowski, pierwsi nauczyciele szkoły Pan Mieczysław Kukuć i Pan Jan
Celarowski oraz dyrektor ZSM otworzyli wystawę z okazji 100- leci  Odzyskania Niepodległości- pn. "Eugeniusz Kwiatkowski- twórca gospodarki morskiej Niepodległej Polski".
Goście i rodzice mogli również zapoznać się z postępem prac remontowych w ZSM, finansowanych przez organ prowadzący szkołę Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dokonano wręczenia dla sześciu nauczycieli odznak "Zasłużony Pracownik Morza" oraz dwie nagrody Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Serdeczne podziękowania należą się Orkiestrze Wojskowej , która uświetniła uroczystość.

 

 

[su_button url="https://drive.google.com/file/d/1eQbhowVqDQE-mBtZJvIi85z0ApfYnmtP/view?usp=sharing" target="blank" style="flat" background="#356bbe" size="8" center="yes" icon="icon: download" onclick="Foto dla prasy"]Pobierz foto galerię [/su_button]

 

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Pomorze ZachodnieLogo Fundusze EuropejskieLogo Unia Europejska70 lat Portu Szczcin-Świnoujście
Computart.pl