hello world!

Ślubowanie klas pierwszych

9 października 2023

Relacja w TVP3 " Wiatr od morza" (8':15''): https://szczecin.tvp.pl/6765115/wiatr-od-morza

Obejrzyj całą galerię zdjęć: https://photos.app.goo.gl/5X47s1WEGDuDmiV79

07.10.2023 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu miało miejsce uroczyste „Ślubowanie uczniów klas pierwszych”. Podczas wydarzenia zostały także podpisane dwa listy intencyjne.

Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się:

Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej;

Kontradmirał Piotr Sikora – Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża

dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka – Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie

Robert Nowicki – Prezes Zarządu ORLEN Neptun

Janusz Gajowiecki- Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

Maria Stępniewska – Członek Zarządu ORLEN Neptun II

Przedstawiciele: 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, Prezydenta Miasta Świnoujście, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, szkół prowadzonych przez Ministra Infrastruktury oraz instytucji i zakładów pracy współpracujących ze szkołą, Orkiestra Wojskowa Świnoujście

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Po przemarszu klas na plac apelowy nastąpiło złożenie Meldunku Ministrowi Markowi Gróbarczykowi a następnie podniesienie Flagi Państwowej.

Głos zabrała Pani Dyrektor Marzena Gańcza- Dyrektor ZSM, która najpierw powitała wszystkich gości i uczestników wydarzenia a w dalszej kolejności przypomniała historię Zespołu Szkół Morskich oraz jej obecny profil i charakter. Pani Dyrektor podkreśliła także jakość pracy szkoły, o czym świadczą wysokie wyniki kształcenia, bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach, a także przyznane szkole certyfikaty, tytuły i odznaczenia. Pani Dyrektor zaznaczyła również duży wpływ Ministerstwa Infrastruktury, organu prowadzącego naszą placówkę od roku 2018, na rozwój szkoły i internatu.

Ogromnym wyróżnieniem dla ZSM, także z inicjatywy Ministra Infrastruktury jest zapoczątkowana z PKN ORLEN i spółką ORLEN Neptun współpraca na rzecz rozwoju kształcenia kadr w zakresie logistyki i energetyki wiatrowej. Stwarza to szansę rozwoju zarówno szkoły jak i uczniów, a w szczególności podniesienia ich kwalifikacji zawodowych, za co Pani dyrektor serdecznie podziękowała Zarządowi i pracownikom spółek ORLEN Neptun i Orlen SA. Odnosząc się do bogatego i wzorcowego życiorysu Patrona ZSM E. Kwiatkowskiego, Pani Dyrektor skierowała swoje słowa w stronę uczniów klas pierwszych, zapraszając ich do wypełnienia swojego życia treścią słów patrona oraz życząc w imieniu własnym i całej społeczności szkolnej szczęścia w pracy i trudzie, sukcesu. Następnie Pani Dyrektor poprosiła uczniów o przystąpienie do ceremonii Ślubowania i pasowania na ucznia Zespołu Szkół Morskich.

Nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów klas I a po nim pasowanie na ucznia ZSM przez Ministra Marka Gróbarczyka oraz Dyrektora Szkoły Panią M.Gańczę. Głos zabrał Minister Marek Gróbarczyk, następnie Gospodarze wydarzenia – Dyrekcja, Rada Rodziców, uczniowie, podziękowali za udział Ślubowaniu.

Nastąpiło uroczyste podpisanie dwóch listów intencyjnych dotyczących:

  • ufundowania przez ORLEN Neptun Zespołowi Szkół Morskich w Świnoujściu instalacji fotowoltaicznej oraz budowy kompetencji branżowych (technicznych) w obszarze morskiej energetyki wiatrowej
  • uruchomienia centrum kompetencji polskiego offshore, którego zadaniem będzie przygotowanie kadr niezbędnych dla obsługi inwestycji z zakresu morskiej energetyki wiatrowej. Następnie głos zabrali : Minister Marek Gróbarczyk, Wojciech Ślączka– Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie, Robert Nowicki– Prezes Zarządu ORLEN Neptun. Na zakończenie uroczystości nastąpiła defilada uczniów klas I, której towarzyszyła Orkiestra Wojskowa ze Świnoujścia. Klasy uwieczniły to szczególne wydarzenie pamiątkowymi zdjęciami.

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita Polska70 lat Portu Szczcin-ŚwinoujścieLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl