Technik nawigator morski

Synteza

Sprawuje funkcję doradcy nawigacyjnego kapitana statku podczas operacji pilotażu morskiego - prowadzenia statku odpowiednim torem wodnym oraz przemieszczania statku po porcie i doprowadzenia go do odpowiedniego nabrzeża, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i przeładunku na danym akwenie wodnym (wodach stoczniowych, portowych lub morskich); kieruje pracą uczestniczących w manewrach jednostek holowniczych i cumowników, zgodnie z wymogami przepisów o bezpieczeństwie żeglugi i ochronie środowiska morskiego.

Zadania zawodowe

 • uzgadnianie z zarządem portu czasu i miejsca cumowania lub odcumowania statku
 • uzgadnianie z kapitanem portu warunków nawigacyjnych i wymogów bezpieczeństwa żeglugi oraz uzyskiwanie zgody na przeprowadzenie operacji pilotowania;
 • uzgadnianie liczby i wielkości holowników, łodzi cumowniczych oraz liczby cumowników, biorących udział w operacji pilotowania i manewrach statku;
 • sprawdzanie zanurzenia i stanu załadowania pilotowanego statku;
  zapoznawanie się z parametrami statku, jego właściwościami manewrowymi i sprawnością techniczną oraz uzgadnianie z kapitanem szczegółów operacji pilotowania;
 • wydawanie poleceń kapitanom holowników i cumownikom, dotyczących obsługi holowniczej i cumowniczej statku;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z władzami portowymi w celu kontrolowania aktualnej sytuacji nawigacyjnej w rejonie prowadzenia operacji pilotowania oraz przekazywanie informacji o jej przebiegu;
 • składanie meldunków władzom portowym o zauważonych zagrożeniach bezpieczeństwa żeglugi i zanieczyszczeniach środowiska morskiego;
 • informowanie władz portowych o zakończeniu operacji pilotowania oraz sporządzanie dokumentacji z jej przebiegu;
 • samodzielne pilotowanie statków w zależności od posiadanych uprawnień.

Dodatkowe zadania zawodowe

Prowadzenie działalności zawodowej na własny rachunek;
pełnienie funkcji szefa pilotów.

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl