Technik nawigator morski

Synteza

Sprawuje funkcję doradcy nawigacyjnego kapitana statku podczas operacji pilotażu morskiego - prowadzenia statku odpowiednim torem wodnym oraz przemieszczania statku po porcie i doprowadzenia go do odpowiedniego nabrzeża, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i przeładunku na danym akwenie wodnym (wodach stoczniowych, portowych lub morskich); kieruje pracą uczestniczących w manewrach jednostek holowniczych i cumowników, zgodnie z wymogami przepisów o bezpieczeństwie żeglugi i ochronie środowiska morskiego.

Zadania zawodowe

 • uzgadnianie z zarządem portu czasu i miejsca cumowania lub odcumowania statku
 • uzgadnianie z kapitanem portu warunków nawigacyjnych i wymogów bezpieczeństwa żeglugi oraz uzyskiwanie zgody na przeprowadzenie operacji pilotowania;
 • uzgadnianie liczby i wielkości holowników, łodzi cumowniczych oraz liczby cumowników, biorących udział w operacji pilotowania i manewrach statku;
 • sprawdzanie zanurzenia i stanu załadowania pilotowanego statku;
  zapoznawanie się z parametrami statku, jego właściwościami manewrowymi i sprawnością techniczną oraz uzgadnianie z kapitanem szczegółów operacji pilotowania;
 • wydawanie poleceń kapitanom holowników i cumownikom, dotyczących obsługi holowniczej i cumowniczej statku;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z władzami portowymi w celu kontrolowania aktualnej sytuacji nawigacyjnej w rejonie prowadzenia operacji pilotowania oraz przekazywanie informacji o jej przebiegu;
 • składanie meldunków władzom portowym o zauważonych zagrożeniach bezpieczeństwa żeglugi i zanieczyszczeniach środowiska morskiego;
 • informowanie władz portowych o zakończeniu operacji pilotowania oraz sporządzanie dokumentacji z jej przebiegu;
 • samodzielne pilotowanie statków w zależności od posiadanych uprawnień.

Dodatkowe zadania zawodowe

Prowadzenie działalności zawodowej na własny rachunek;
pełnienie funkcji szefa pilotów.

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Pomorze ZachodnieLogo Fundusze EuropejskieLogo Unia Europejska70 lat Portu Szczcin-Świnoujście
Computart.pl
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status